האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10865 בעיות מדידה בחשבונאות ב

10865 בעיות מדידה בחשבונאות ב‏

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / חשבונאות

תנאי קבלה: בעיות מדידה בחשבונאות א

פיתוח הקורס: רו"ח שלומי שוב, פרופ' ניצה גרי, רו"ח דימה פנטליס, רו"ח שחר הלל.

מטרות הקורס

הקורס נועד להעמיק את ההבנה והידע בנושאי החשבונאות הפיננסית ולהקנות ידע בבעיות הכרה, מדידה ודיווח בתחומי הפעילות העסקית. נושאי הקורס יידונו ברמה העיונית והמעשית על בסיס תקני דיווח כספי בין-לאומיים (‏‏IFRS‎‎)‏‏.

חומר הלימוד

הספר חשבונאות פיננסית חדשה – 2020 IFRS, מאת שלומי שוב ויבגני אוסטרובסקי.

מדריך למידה מקוון.

נושאי הלימוד