האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10871 מיסים ב: מיסוי תאגידים ורווחי הון

10871 מיסים ב: מיסוי תאגידים ורווחי הון‏

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעי החברה / חשבונאות

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורס דיני מיסים א, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספריה.

פיתוח הקורס:  רו"ח ניסים כהן, רו"ח אילי פיטרמן

מטרות הקורס

הקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע והבנה בדיני מיסים בכלל זה - מיסוי רווחי הון, מיסוי מכשירי השקעה בשוק ההון, מיסוי תאגידים, חברות מעטים ומשיכות בעלי שליטה, מיסוי קבלנים ועבודת ארוכות טווח. נוסף על כך יתוודעו הסטודנטים לחוקי העידוד, מיסוי מוסדות ציבור ומלכ"רים, ומיסוי שינויי מבנה, באמצעות אירועים רלוונטיים, פסקי דין, חקיקה, תקנות וניתוחם.

יחידות הלימוד ונושאי הלימוד