האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10870 מיסים א:הכנסות, הוצאות, ומבוא לרווחי הון

10870 מיסים א:הכנסות, הוצאות, ומבוא לרווחי הון‏

6 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / חשבונאות

תנאי קבלה: הקורסים יסודות החשבונאות הפיננסית או יסודות החשבונאות.

פיתוח הקורס:  רו"ח ניסים כהן, רו"ח אילי פיטרמן

מטרות הקורס

הקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע והבנה בדיני מיסים– מבוא למיסים, עקרונות שיטת המס בישראל, בסיס הדיווח לצרכי מס, הכנסות, הוצאות, קיזוז הפסדים ומבוא לרווח הון באמצעות הדגמת אירועים רלוונטיים, פסקי דין, חקיקה, תקנות וניתוחם.

יחידות הלימוד ונושאי הלימוד