האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10872 מיסים ג: מיסוי בינלאומי, מיסוי יחיד, וסוגיות מתקדמות במיסים

10872 מיסים ג: מיסוי בינלאומי, מיסוי יחיד, וסוגיות מתקדמות במיסים‏

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / חשבונאות

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורס דיני מיסים ב, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספריה.

פיתוח הקורס: רו"ח ניסים כהן, רו"ח אילי פיטרמן

מטרות הקורס

הקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע והבנה בדיני מיסים דוגמת:

מיסוי בינלאומי - תושבות, זיכויים ממס, אמנות למניעת כפל מס, חברת משלח יד זרה וחברה נשלטת זרה, הקלות למשקיעים ולעולים חדשים ולתושבים חוזרים, מיסוי נאמנויות ומחירי העברה.

מיסוי היחיד - חישוב נפרד ומאוחד, ניכויים וזיכויים, הפקדות ומשיכות מקופות גמל, מיסוי תכניות תגמול לעובדים, דמי ביטוח לאומי ומס בריאות.

עקרונות תכנון המס, הימנעות ממס ועסקה מלאכותית, כולל הדגמת אירועים רלוונטיים, באמצעות פסקי דין, חקיקה, תקנות וניתוחם.

יחידות הלימוד ונושאי הלימוד

מיסוי בינלאומי:

מיסוי יחיד: