האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10873 מיסים ד: מס ערך מוסף ומיסוי מקרקעין

10873 מיסים ד: מס ערך מוסף ומיסוי מקרקעין‏

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעי החברה / חשבונאות

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורס דיני מיסים ג, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספריה.

פיתוח הקורס: רו"ח ניסים כהן, רו"ח אילי פיטרמן, עו"ד שי אהרונוביץ, רו"ח גל גרינברג

מטרות הקורס

הקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע והבנה בדיני מיסים דוגמת:

הוראות חוק מס ערך מוסף, הוראות חוק מיסוי מקרקעין (‏‏שבח ורכישה‎‎)‏‏ הוראות ניהול ספרים, חוק איסור הלבנת הון והחוק לצמצום השימוש במזומן, תוך הדגמת אירועים רלוונטיים, באמצעות פסקי דין, חקיקה, תקנות וניתוחם.

סדנה - הסדנה נועדה להקנות לסטודנטים, כלים הידע וההבנה בנוגע לדרך פעולתו של רואה החשבון בפני רשויות המס והפרקטיקה במיסים: הליכי שומה, הליכי גבייה וניכוי במקור, חובות הדיווח ועברות פליליות בדיני מס הכנסה, כולל הדגמת אירועים רלוונטיים, באמצעות פסקי דין, חקיקה, תקנות וניתוחם.

יחידות הלימוד ונושאי הלימוד

רואה החשבון והפרקטיקה – סדנה במיסים

נושאי הסדנה: דרך פעולתו של רואה החשבון בפני רשויות המס