האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10876 ביקורת חשבונות מתקדמת

10876 ביקורת חשבונות מתקדמת‏

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: מדעי החברה / חשבונאות

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים ובכללם הקורס ביקורת חשבונות, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספריה.

פיתוח הקורס: רו"ח יזהר קנה, רו"ח ארנון אטיס, רו"ח רוזית אורנבוך.

מטרות הקורס

הקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע מקיף בתפקידי רואה חשבון המבקר כגון- אחריותו המקצועית, דוח רואה חשבון המבקר לרבות סטייה מהנוסח האחיד, סקירת דוחות רבעוניים, ביקורת על אפקטיביות הבקרה הפנימית, והוראת נושאים מתקדמים בביקורת. בנוסף, בקורס משולבת סדנה ביישום ואינטגרציה של נושאים מתקדמים בביקורת חשבונות.

נושאי הלימוד: