האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10882 תקשורת, שפה ודיבור: התפתחות טיפוסית ולא טיפוסית

10882 תקשורת, שפה ודיבור: התפתחות טיפוסית ולא טיפוסית‏1

4 נקודות זכות ברמה רגילה

שיוך: מדעי החברה / חינוך / ליקויי למידה

שיוך נוסף: מדעי החברה / פסיכולוגיה

תנאי קבלה: אחד מבין הקורסים - פסיכולוגיה בחינוך, או מבוא לפסיכולוגיה, או מבוא לבלשנות תיאורטית. ידע קודם מומלץ: פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות להתבגרות.

פיתוח הקורס: ד"ר דורית סגל

יועצת: פרופ' גתית קוה

תיאור

היכולת לתקשר באמצעות שפה ודיבור מייחדת את בני האדם ומבדילה אותנו מבעלי החיים. יכולת זו מתחילה להתפתח מייד לאחר הלידה והיא ממשיכה להשתכלל לאורך כל החיים. קורס זה מסביר מהם תקשורת, שפה ודיבור, במה הם נבדלים זה מזה, וכיצד הם מתפתחים בשנות החיים הראשונות. בנוסף, הקורס עוסק במצבים שבהם תפקודי התקשורת, השפה והדיבור אינם מתפתחים באופן טיפוסי. הקורס דן בהיבטים תיאורטיים ומציג תיאורי מקרה שמדגימים את הקשר בין התפקודים הללו לבין התפקוד החושי, הרגשי, המוטורי והקוגניטיבי במהלך הילדות.

מטרות הקורס

1. להקנות ידע על תקשורת, שפה ודיבור, על ההשפעה ההדדית שלהם ועל ההבדלים ביניהם.

2. להציג את ההתפתחות הטיפוסית של תקשורת, שפה ודיבור.

3. להציג התפתחות לא טיפוסית של תקשורת, שפה ודיבור במצבים כגון עיוורון, חרשות, לקות על הרצף האוטיסטי, לקות שפה התפתחותית וקשיים מוטוריים בדיבור.

4. להציג מערכי מחקר מגוונים בתחומים של התפתחות התקשורת, השפה והדיבור.

5. להבין תיאורי מקרה לאור הידע התיאורטי שנרכש בקורס.

נושאי הלימוד

הקורס עוסק בשישה נושאים עיקריים: התפתחות טיפוסית של תקשורת; התפתחות לא טיפוסית של תקשורת; התפתחות טיפוסית של שפה; התפתחות לא טיפוסית של שפה; התפתחות טיפוסית של דיבור; התפתחות לא טיפוסית של דיבור. הקורס מתמקד בעיקר בגיל הרך, אך הוא נוגע גם בגיל בית ספר.

חומר הלימוד

• ספר קורס.

• מקראת מאמרים.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.