האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10883 סוגיות בדיפלומטיה

10883 סוגיות בדיפלומטיה‏

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / יחסים בין-לאומיים

תנאי קבלה: 36 נ"ז בקורסים קודמים ובכללם הקורס מושגי יסוד ביחסים בין-לאומיים. וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' שרון פרדו, ד״ר הילה זהבי וד"ר טל חסדאי-ריפא.

ייעץ: פרופ' איתן גלבוע

הקורס יעסוק באופי המשתנה של הדיפלומטיה – האופנים המשתנים שבהם מדינות ושחקנים בין-לאומיים אחרים מתקשרים, נושאים ונותנים ופועלים זה עם זה. החלק הראשון של הקורס בוחן את התפתחות הדיפלומטיה מראשיתה במצרים העתיקה, יוון, סין ועד לעידן בן זמננו – עידן הדיפלומטיה הגלובלית. החלק השני של הקורס ממפה את תחום הדיפלומטיה. נזהה שתי אבני בניין הכרחיות של הדיפלומטיה: ההקשר המאפשר והמגביל את הדיפלומטיה והביצוע של המשימות הדיפלומטיות שבתורו מעצב מחדש את ההקשר. החלק השלישי של הקורס בוחן כיצד מקבלים דיפלומטים החלטות, ובחלקו הרביעי הוא מראה כיצד מכוננים הדיפלומטים ומנהלים יחסים בין המדינות שאותן הם מייצגים. בחלק זה נתוודע גם לדיפלומטיית הרגשות ונתמקד בדיפלומטיית אשמה. החלק החמישי של הקורס בוחן את הדיפלומטיה של המאה ה-21 ואת הדיפלומטיה הדיגיטלית. נדון בכלי המדיה החברתיות בשירות הדיפלומטיה הדיגיטלית והדיפלומטיה המסורתית ונשאל האם הבטחות הדיפלומטיה הדיגיטלית אכן עומדות אל מול המציאויות הגלובליות המשתנות?

בנוסף להרצאותיו המרתקות של פרופ' שרון פרדו מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, הקורס מורכב גם מסדרת שיחות מצולמות עם דיפלומטיות ודיפלומטים מחו"ל ומישראל שבהן הם מספרות ומספרים על עבודת הדיפלומטיה היום-יומית על אתגריה והסיפוקים שהיא מציעה.

חומר הלימוד

חומר הלימוד כולל הרצאות מצולמות, מקראת מאמרים ושלושה מפגשים מצולמים עם שגרירים מכהנים ושגרירים בדימוס.