האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10906 ניהול פרויקטים לתלמידי תעשייה וניהול

10906 ניהול פרויקטים לתלמידי תעשייה וניהול‏1

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: הנדסה / הנדסת תעשייה וניהול

תנאי קבלה: 36 נ"ז עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורס הסקה סטטיסטית או הקורס מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם דרוש: הקורסים ניהול התפעול 2, מודלים דטרמיניסטיים בחקר ביצועים, התנהגות ארגונית-מיקרו2 (‏או התנהגות ארגונית-מקרו‎)‏. ידע קודם מומלץ: הקורס תורת המימון.

פיתוח הקורס: פרופ' אבי שטוב, ד"ר יובל כהן, ד"ר ברוך קרן (‏כתיבה‎)‏; יעל מילון (‏עדכון‎)‏; מיכל צימרמן-חמד (‏עריכה‎)‏

קורס זה נועד להטמיע את המסגרת לתכנון, פיקוח וניהול פרויקטים, ולהעביר לסטודנטים את הידע הנדרש לתכנון ופיקוח על פרויקטים באופן מקצועי. בנוסף, הקורס מציג נושאים ניהוליים שונים כדי לאפשר לסטודנטים להבין את המכלול הקרוי 'ניהול פרויקט'. דגש חזק יינתן בקורס לשיטות ולמודלים אשר משמשים לתכנון הפרויקטים ולפיקוח על ביצועם. כמו כן, הקורס מקנה הבנה בנושאים הקשורים לניהול הפרויקט ולתפקידו של הפרויקט באסטרטגיה העסקית. בקורס גם ייסקרו כלי תוכנה התומכים ביישום של ניהול פרויקטים.

חומר הלימוד

H. Kerzner, Project Management: A System Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, 11th ed. (‏John Wiley, 2013‎)‏

נושאי הלימוד

דרישות הקורס כוללות גם ביצוע פרויקט יישומי בצוותים וחלה חובת נוכחות במפגש המצגות שיקבע על ידי מנחה הקבוצה.


1 אין אפשרות לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה.

להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 או הקורס בגרסתו הקודמת, התנהגות ארגונית, שאינו מוצע עוד.