האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10907 הסתברות ומודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים

10907 הסתברות ומודלים סטוכסטיים בחקר ביצועים‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: הנדסה / הנדסת תעשייה וניהול

שיוך נוסף: מדעים / מדעים - כללי

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי א, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי ב, אחד מהקורסים מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א, הסתברות ומבוא לסטטיסטיקה למדעי המחשב, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' אלן שטולמן, ד"ר יובל כהן, ד"ר ליאור רוקח, ד"ר צביקה פירסט

יועצים: פרופ' בועז גולני, פרופ' יוסי פליסקין, פרופ' עירד בן-גל, ד"ר יבגני חמלניצקי, ד"ר יוסי קרמר

הקורס מספק בסיס רחב לקבלת החלטות בתהליכים המתרחשים בתנאי אי-ודאות. הקורס מעמיק את הידע התאורטי בתורת ההסתברות ובהתניה ההסתברותית, וכן דן בשרשראות מרקוב שהוא מודל פשוט לתהליך אקראי. במהלך הקורס מוצגים התהליך האקראי הפואסוני והקשר בין ההתפלגות הפואסונית להתפלגות המעריכית (‏אקספוננציאלית‎)‏. ידע זה משמש על-מנת להרחיב את שרשראות מרקוב ולשבצן בזמן. היחידות האחרונות בקורס עוסקות במודלים של תורים, בחישובי אורך תור ממוצע, בזמני שהייה בתור ובמערכת, עלויות ונצילות המערכת. כמו כן, נערך דיון במודלים שונים בעלי משטרי תורים שונים וברשתות תורים.

חומר הלימוד

S.M. Ross, Introduction to Probability Models, 11th ed. (‏Academic Press, 2014‎)‏

נושאי הלימוד


1 אין אפשרות לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה.