האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10923 פרויקט מסכם בהנדסת תעשייה וניהול: התמחות בתפעול וייצור

10923 פרויקט מסכם בהנדסת תעשייה וניהול: התמחות בתפעול וייצור‏1

8 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: הנדסה / הנדסת תעשייה וניהול

תנאי קבלה: 110 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללן 30 נ"ז בתחום הנדסת תעשייה וניהול, ובכללם הקורסים: חקר עבודה: הנדסת שיטות, מדידת עבודה והערכת ביצועים, סימולציה למהנדסי תעשייה, ארגונומיה, ניהול התפעול 1, ניהול התפעול 2, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' איזי דראל, פרופ' יששכר גלעד, ד"ר יובל כהן

הפרויקט המסכם מאפשר לסטודנטים במסלול הנדסת תעשייה וניהול לרכוש ניסיון ולהתמודד עם אתגרי הביצוע של פרויקט מעשי בארגון, או לבצע פרויקט מחקרי בהנדסת תעשייה וניהול. הפרויקט יעסוק בסוגיות הקשורות להנדסת תעשייה וניהול בארגונים.

הפרויקט המסכם יבוצע על ידי צוות בן 2-1 סטודנטים. הצוות יגדיר, כבר בשלבים הראשונים, מדדים לאבחון אפקטיביות ולמדידת התרומה והערך המוסף של הפרויקט. הדוח המסכם של הפרויקט הנו המסמך העיקרי של הפרויקט ומהווה מרכיב מרכזי בציון.

על חברי הצוות למצוא נושא לפרויקט ומנחה שילווה אותם במהלך הפרויקט. המנחה ממונה בנוסף למרכז ההוראה בקורס, ומינויו ייעשה באישור מרכז ההוראה.

מנחה הפרויקט יכול להיות:

א. ד"ר או חבר סגל במוסד אקדמי מוכר

ב. בעל תואר שני כלשהו, ותואר ראשון (‏B.Sc.‎)‏ בהנדסה

ג. בעל תואר ראשון ובעל ותק של 10 שנים לפחות בתחום בו מוצע הפרויקט.

הפרויקט מבוצע לאורך שני סמסטרים עוקבים.

שלבי הביצוע של הפרויקט המסכם:

סמסטר ראשון

סמסטר שני


1 לפרטי תשלום ראו טבלת שכר לימוד לקורסים ספציפיים. סטודנטים שלומדים במסלול התמחות במערכות מידע צריכים להירשם לפרויקט המסכם לקורס: פרויקט מסכם בהנדסת תעשייה וניהול: התמחות במערכות מידע (‏10985‎)‏.