האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10935 נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית

10935 נוירופסיכולוגיה קוגניטיבית‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעי החברה / פסיכולוגיה

שיוך נוסף: מדעי החברה / חינוך / ליקויי למידה

תנאי קבלה: 36 נ"ז עבור קורסים קודמים ובכללם הקורסים פסיכולוגיה פיזיולוגית, פסיכולוגיה קוגניטיבית, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב, שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו, התנסות במחקר רגרסיה וניתוח שונות, השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' מרים פאוסט, ד"ר גתית קוה

יועצים: פרופ' רות בייט-מרום, פרופ' שלמה בנטין, פרופ' ליאון דעואל, פרופ' לילך שלו-מבורך, ד"ר אסף גלבוע, ד"ר נורית גרונאו

נוירופסיכולוגיה הוא תחום העוסק בקשר בין מוח והתנהגות קוגניטיבית. כלומר, באופן בו אנו חושבים, מדברים, זוכרים, או תופסים את הסביבה. יש דרכים רבות לחקור את הקשרים הללו והקורס הנוכחי מתמקד בעיקר בתיאור המחקר עם אנשים שסובלים מליקויים קוגניטיביים בעקבות פגיעה מוחית. לצד הצגת מודלים תאורטיים הקיימים בתחום, יוצגו תיאורי מקרה מפורטים של אנשים שמוחם נפגע והם סובלים מליקויים ספציפיים בתפיסת עצמים או פרצופים, קשב, זיכרון, שפה מדוברת, או חשבון. הצצה נדירה זו אל תיאורי המקרים תאפשר להבין טוב יותר את התפקוד הבריא בכל אחד מן התחומים הללו.

מטרות הקורס

נושאי הלימוד

הקדמה ורקע בסיסי לגבי מהות הנוירופסיכולוגיה הקוגניטיבית ושיטות המחקר המקובלות בתחום (‏אמצעי הדמיה, הנחות בסיסיות בפסיכולוגיה קוגניטיבית, מחקר עם אנשים שמוחם נפגע‎)‏; אסימטריה מוחית וההבדל בין ההמיספרה הימנית והשמאלית; תפיסת עצמים ואגנוזיה; תפיסת פרצופים ופרוזופגנוזיה; עיבוד מרחבי והזנחת צד; שפה מדוברת ואפזיה; שפה כתובה ודיסלקסיה; זיכרון ואמנזיה; תפקודים אקזקוטיביים; דיון אינטגרטיבי ביתרונותיה וחסרונותיה של שיטת המחקר הנעזרת בתיאורי מקרה.

חומר הלימוד


1 הקורס יילמד בפעם האחרונה בסמסטר ב2016. סטודנטים אשר ילמדו קורס זה בסמסטר ב2016 יוכלו לכתוב עבודה סמינריונית רק במסגרת סדנה לכתיבת עבודה סמינריונית בקורס.