האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10936 סמינר מחקר למצטיינים: פסיכוביולוגיה

10936 סמינר מחקר למצטיינים: פסיכוביולוגיה‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / פסיכולוגיה

תנאי קבלה: 36 נ"ז עבור קורסים קודמים ובכללם הקורסים פסיכולוגיה פיזיולוגית, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב, שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו, רגרסיה וניתוח שונות2, פסיכולוגיה מחקרית: התנסות במחקר ובכתיבה מדעית2, השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. נדרש אישור מרכז/ת הוראה.

פיתוח הקורס: ד"ר רביד דורון

הקורס עוסק בתחום פיתוח תרופות חדשות להפרעות לחץ וחרדה הנובעות ממשקעי עבר. הקורס עוסק בהבנת המנגנון הפיזיולוגי שמונח בבסיס תופעת הלחץ בכלל והחרדה בפרט. מודגשת הבנת המנגנונים הפיזיולוגיים המתווכים את השפעות מצבי דחק על הבריאות ועל בדיקת משתנים סביבתיים והתנהגותיים המעורבים בוויסות קשרים אלה.

כמו כן, עוסקים חלק ממחקרי הקורס בתחום מחלות נוירודגנרטיביות כאלצהיימר, מחלות פסיכיאטריות כדיכאון, השפעת קנאביס על תפקוד המוח ומועדות של פגים להתפתחות לקויה בבגרות.

מבנה הקורס

הקורס מתפרש על שני סמסטרים. בסמסטר הראשון מתקיימים מפגשי הנחיה שבמסגרתם מציגים הסטודנטים מאמרים על מחקרים אמפיריים עדכניים, בסמסטר השני הסטודנטים מתעמקים בעבודת מחקר אמפירית במעבדה, שכוללת שימוש בכלי המחקר הפסיכוביולוגיים ובכלי המחקר ושיטות המחקר המקובלות בתחום. כמו כן הסטודנטים עוברים הכשרה בטכניקות מעבדתיות שמיושמות על בעלי חיים, ולעומדים בדרישות ההכשרה יוענק רישיון לעבודה עם מכרסמים.

הקורס מתקיים במעבדת המחקר הפסיכוביולוגית של האוניברסיטה הפתוחה במרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים. בקורס זה ישתתפו סטודנטים מצטיינים מהאוניברסיטה הפתוחה על בסיס הזמנה להשתתף בקורס, אין אפשרות להירשם לקורס ללא הזמנה. 

חומר הלימוד:

מקראת מאמרים.

נוכחות:

הנוכחות בשיעורים ובמפגשים האישיים היא חובה.

סמינר זה נחשב כקורס לכל דבר במסגרת הלימודים לתואר.


1 בקורס זה חובה לכתוב עבודה סמינריונית אמפירית. להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

שמו הקודם של הקורס: השפעת לחץ וחרדה בינקות על תפקוד בבגרות: מחקר בעלי חיים.

2 סטודנטים שלמדו את הקורס התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות (‏10686‎)‏ עד סמסטר 2021ג, פטורים מלימוד הקורסים רגרסיה וניתוח שונות‏ (‏‏10286‎‎)‏‏ ופסיכולוגיה מחקרית: התנסות במחקר ובכתיבה מדעית(‏‏10851‎‎)‏‏.