האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10948 בקרת איכות

10948 בקרת איכות‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת ללא אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית

שיוך: הנדסה / הנדסת תעשייה וניהול

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים ובכללם אחד מבין הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב, הסקה סטטיסטית, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם דרוש: נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה.

פיתוח הקורס: ד"ר דיאמנטה בנסון-קרעי; חמוטל לרנר (‏עריכה‎)‏

אחראית אקדמית: פרופ' לאה פרידמן

יועצים: פרופ' לאה פרידמן, ד"ר ישראל פרמט, ד"ר אמיל בשקנסקי

הקורס מקנה לסטודנטים ידע בסיסי, הדרוש ללימוד הגישות, השיטות והכלים בתחום בקרת איכות סטטיסטית, הבטחת איכות וניהול איכות, וחושף אותם לרקע ההיסטורי ולמגוון מושגי היסוד בהיבטים הטכנולוגיים והניהוליים של הנדסת איכות. הקורס גם מקנה לסטודנטים ידע (‏כלים, שיטות כמותיות ומודלים‎)‏ שיכשירו אותם לפתח וליישם מערכת בקרת איכות בארגון, ומכשיר אותם לבצע ניתוח של מערכת בקרת האיכות בארגון, במטרה להביא לשיפור הבקרה ולשיפור איכות המוצר או השירות. בנוסף, הקורס מספק לסטודנטים כלי ניתוח ומדדים כמותיים, המסייעים בקבלת החלטות בתחום האיכות, ובתכנון בקרת האיכות לטווח קצר ולטווח ארוך, ומקנה להם ידע בסיסי הדרוש ליישום מודלים בבקרת איכות סטטיסטית באמצעות תוכנת מחשב בסיסית כגון SPSS.

חומר הלימוד

D.C. Montgomery, Introduction to Statistical Quality Control, 7th ed. (‏John Wiley, 2012‎)‏

נושאי הלימוד


1 אין אפשרות לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה.