האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10954 כלכלת ישראל

10954 כלכלת ישראל‏1

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / כלכלה

תנאי קבלה: 36 נ"ז עבור קורסים קודמים, ובכללם מבוא למיקרוכלכלה, מבוא למקרוכלכלה, מקרו כלכלה א, מקרו כלכלה ב, תורת המחירים א, תורת המחירים ב, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' בנימין בנטל, עמי ברנע, אתי וידאל-אברהם (‏אסיסטנטית‎)‏; חוה ניומן (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' צבי אקשטיין, פרופ' דוד ביגמן, פרופ' אריה מלניק, פרופ' שושנה נוימן, פרופ' יעקב פרוש, ד"ר אבנר אחיטוב, ד"ר ישי יפה, פרופ' ערן ישיב, ד"ר עומר מואב, ד"ר ישי מעוז

הקורס מיישם תאוריות מתקדמות כדי לתאר ולהסביר מגוון רחב של התפתחויות מרכזיות בכלכלה ישראל, מאז הקמת המדינה ועד סוף המאה ה-20.

נושאי הלימוד


1 עד סמסטר ג2021 הקנה קורס זה 3 נקודות זכות.