האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10957 רגולציה - מתאוריה למעשה

10957 רגולציה - מתאוריה למעשה‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / מדיניות ציבורית

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

שיוך נוסף: מדעי החברה / משפטים

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע מומלץ: המשפט המינהלי של ישראל או קבלה לתואר שני בלימודי ממשל ומדיניות ציבורית

פיתוח הקורס: ד"ר אור קרסין. פיתוח מדריך הלמידה ד"ר לילך ליטור

יועצים: פרופ' אורן פרז, פרופ' דוד לוי-פאור

הקורס עוסק ברגולציה (‏אסדרה‎)‏ כתופעה וככלי משילות במדינה המודרנית והפוסט מודרנית. כיצד אנו גורמים לאנשים ולתאגידים לשנות את התנהגותם בהתאם למדיניות ציבורית רצויה? רגולציה משפיעה על חיי היום יום של כולנו בדרכים גלויות ונסתרות וכל תחומי הכלכלה והחברה. במדינה הרגולטורית, הפכה הרגולציה לכלי המרכזי מבין כלי המדיניות השונים. כיצד תופעה זו התרחשה?

בקורס נדונות התאוריות המסבירות את היווצרותה של רגולציה, כגון תאוריית האינטרס הציבורי, תאוריית האינטרס הפרטי והדלת המסתובבת. הקורס בוחן את הכלים השונים והמגוונים בהם מבוצעת אסדרה ומברר מדוע ישנן לעיתים קרובות בעיות של ציות ואכיפה וכיצד להתמודד ביעילות רבה יותר עם הבעיות אלה. בנוסף, המעבר מרגולציה כופה לרגולציה עצמית וולונטרית נדון ונבחן תפקידם המתרחב של גופים על-לאומיים לא מדינתיים בהטלת רגולציה וולונטרית. לבסוף נדונות סוגיות כמו השימוש בטכנולוגיות באסדרה ורפורמות רגולטוריות. הקורס מעניק לסטודנטים כלים מעשיים ותאורטיים לבחון רגולציה ולהשתתף בעיצובה ויישומה.

חומר הלימוד


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.