האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10960 תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי

10960 תאוריות עכשוויות של צדק כלכלי וחברתי‏

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / כלכלה

שיוך נוסף: מדעי החברה / ניהול

שיוך נוסף: מדעי החברה / מדע המדינה ויחסים בין-לאומיים / מדע המדינה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם צמד הקורסים מבוא למיקרוכלכלה ומבוא למקרוכלכלה, או אחד מבין הקורסים מבוא לסוציולוגיה‏, מבוא למחשבה מדינית, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' אביעד חפץ

הקורס מתמקד בתאוריות של צדק כלכלי וחברתי, שהעיסוק בהן זכה לפריחה מחודשת החל מהמחצית השנייה של המאה ה-20. הקורס נפתח בדיון בתאוריה של ג'ון רולס על צדק כהוגנות, וממשיך לתאוריות נוספות, מתחרות ומשלימות – ליברטריאניזם, תועלתנות, גישת היכולות, הביקורת הקהילתנית, אתיקת המידות הטובות, רב-תרבותיות, צדק גלובלי וגישות פמיניסטיות לצדק. דרך העיון בתורות הצדק השונות, נבקש לשאול אילו הסדרים חברתיים, כלכליים ופוליטיים דרושים כדי ליצור חברה מתוקנת, צודקת ומוסרית? מהן אמות המידה הצודקות לחלוקת טובין כגון הכנסה, עושר, חירויות, הזדמנויות וחובות? ומהו המעשה הצודק לעשות במגוון דילמות חברתיות, כלכליות ופוליטיות אקטואליות, ומדוע?

שיטת ההוראה בקורס מבוססת על הגישה הדיאלוגית, בה שותפים הסטודנטים באופן פעיל בתהליך הלמידה.

מטרות הקורס

חומרי הלימוד