האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10966 קוגניציה חזותית

10966 קוגניציה חזותית‏

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / פסיכולוגיה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב, שיטות מחקר במדעי החברה, מבוא לפסיכולוגיה, רגרסיה וניתוח שונות1, פסיכולוגיה מחקרית: התנסות במחקר ובכתיבה מדעית1, פסיכולוגיה קוגניטיבית, השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' טל מקובסקי

יועצים: ד"ר אלכס גוטלר, ד"ר נורית גרונאו

בכל רגע נתון מתמודד מוחנו עם כמויות אדירות של קלט חזותי מורכב ודינמי. מנגד, יכולות העיבוד של המערכת הקוגניטיבית  מוגבלות למספר מצומצם של גירויים. כיצד אם כן "יוחלט" מה ייתפס, יעובד וייזכר ומה יסונן מן התודעה ומן הזיכרון?  קוגניציה חזותית הנה תחום מחקר המאגד בתוכו נושאי מחקר שונים שהמשותף לכולם הוא העיסוק ביצוג העולם החזותי. קורס זה מיועד להציג נושאים נבחרים בחקר הקוגניציה החזותית, להדגים באילו תופעות היא עוסקת וכיצד היא באה לידי ביטוי בחיי היום-יום.

מטרות הקורס

הקורס יפתח בפני הלומדים צוהר לתחומי מחקר עדכניים בעולם הקוגניציה החזותית ובאמצעות הדגמות, התנסויות אינטראקטיביות וקריאת מאמרים ירכשו הסטודנטים ידע והיכרות עם תיאוריות, תופעות ופרדיגמות בחקר הקוגניציה החזותית. דגש מיוחד יינתן לפיתוח יכולות חשיבה מדעיות באמצעות קריאה ביקורתית של מאמרים באנגלית.

נושאי הלימוד

מהי קוגניציה חזותית, שבעים פנים לקשב, סינון מוקדם לעומת סינון מאוחר, סלקציה קשבית, מה לוכד קשב? , קשב ומודעות, סוגי זיכרון חזותי, זיכרון עבודה חזותי: קיבולת ותהליכים, חיפוש בזיכרון, השפעות הזיכרון על תהליכי חיפוש, למידה חזותית, קוגניציה חזותית ביומיום.

חומר הלימוד

מקראת מאמרים, מדריך למידה כתוב הכולל מבואות לפרקים והנחיה בקריאתם של המאמרים שבמקראה, הרצאות מצולמות המדגימות תופעות חזותיות שונות, ואתר אינטרנט שבו דוגמאות אינטראקטיביות של תופעות חזותיות וכן ניסויים באמצעותם יתנסו הסטודנטים באופן פעיל באיסוף נתונים.


1

סטודנטים שלמדו את הקורס התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות  עד סמסטר 2021ג, פטורים מלימוד הקורסים רגרסיה וניתוח שונות‏ (‏‏10286‎‎)‏‏ ופסיכולוגיה מחקרית: התנסות במחקר ובכתיבה מדעית‏ (‏‏10851‎‎)‏‏.