האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10973 פסיכולוגיה של משא ומתן

10973 פסיכולוגיה של משא ומתן‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / פסיכולוגיה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים מבוא לפסיכולוגיה, פסיכולוגיה חברתית, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א (‏או מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות לתלמידי מדעים‎)‏ + מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב (‏או הסקה סטטיסטית‎)‏. במקום הצמד מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א 30111 + מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה ב 30112 , אפשר ללמוד את הקורס יסודות המחקר הכמותי ב, רגרסיה וניתוח שונות 2, פסיכולוגיה מחקרית: התנסות במחקר ובכתיבה מדעית2, השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: ד"ר עדי עמית, ד"ר רותם פיק

יועצת: פרופ' סוניה רוקס

בקורס נתאר את המחקר על משא ומתן. נתמקד במנגנונים הפסיכולוגיים שעומדים בבסיסו של תהליך משא ומתן. נדון בסוגים שונים של משא ומתן בדגש על משא ומתן חלוקתי ואינטגרטיבי ובהתנהלות תחרותית או משתפת פעולה‏. נלמד על האנשים במשא ומתן – אישיותם ורגשותיהם ועל ההשפעות של החברה כפי שהן באות לידי ביטוי במוסר ובקונסטלציות מרובות שחקנים. נסכם בדיון אינטגרטיבי-ביקורתי בסוגיה כיצד ניתן להעריך את טיב המשא ומתן. כתחום מחקר יישומי, לחקר המשא ומתן השלכות ויישומים בכל תחומי החיים.

מטרות הקורס

חומר הלימוד

השתתפות חובה במפגש הראשון ובמפגש האחרון.

הסטודנטים יתבקשו להגיש מטלת חובה אחת ולהציג מאמר במפגש האחרון.


1

להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.

2 סטודנטים שלמדו את הקורס התנסות במחקר, רגרסיה וניתוח שונות  עד סמסטר 2021ג, פטורים מלימוד הקורסים רגרסיה וניתוח שונות‏ (‏‏10286‎‎)‏‏ ופסיכולוגיה מחקרית: התנסות במחקר ובכתיבה מדעית‏ (‏‏10851‎‎)‏‏.