האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10987 משחק, משחקים ומשחקיות במדיה מודרניים

10987 משחק, משחקים ומשחקיות במדיה מודרניים‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת

שיוך: מדעי החברה / תקשורת

שיוך נוסף: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורס מבוא לסוציולוגיה או שני הקורסים: תקשורת המונים ומבוא לחשיבה חברתית, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

ידע קודם מומלץ : תקשורת: טכנולוגיה, חברה, תרבות‏, מבוא לתקשורת המונים‏.

פיתוח הקורס: ד"ר אלכס גקר, ד"ר ענת בן-דוד, סיגל רבינא

הקורס בוחן את המושג "משחק" על כל גוניו, ואת תפקידיו בתרבות המדיה המודרניים. ביסודו מוצג המתח בין שתי הנחות בסיסיות – מצד אחד, יצר המשחק הוא טבעי, עתיק, וטבוע בבני האדם מראשית קיומם; מצד אחר, סביבות דיגיטליות, דוגמת משחקי מחשב, יוצרות סוג חדש של משחקיוּת שלא הייתה קיימת בעבר. שתי הנחות אלו נבחנות במהלך הקורס מנקודות מבט היסטוריות, אנתרופולוגיות ועיצוביות. ננסה להבין האם ה"הייפ" הסובב את עולם המשחקים לאחרונה הוא תוצר של חדשנות טכנולוגית, או שמא זהו תעלול שיווקי ותו לא, ונבחן את ההבדלים המשמעותיים הנגלים לעין בקריאה ביקורתית של ההגדרות השונות לגבי משחק ומשחקים.

חומר הלימוד:


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.