האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10987 משחק, משחקים ומשחקיות במדיה מודרניים

10987 משחק, משחקים ומשחקיות במדיה מודרניים‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / תקשורת

שיוך נוסף: מדעי החברה / סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורס מבוא ללימודי תקשורת או מבוא לסוציולוגיה או מבוא לאנתרופולוגיה וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: ד"ר אלכס גקר, ד"ר ענת בן-דוד, סיגל רבינא

הקורס בוחן את המושג "משחק" על כל גוניו, ואת תפקידיו בתרבות המדיה המודרניים. ביסודו מוצג המתח בין שתי הנחות בסיסיות – מצד אחד, יצר המשחק הוא טבעי, עתיק, וטבוע בבני האדם מראשית קיומם; מצד אחר, סביבות דיגיטליות, דוגמת משחקי מחשב, יוצרות סוג חדש של משחקיוּת שלא הייתה קיימת בעבר. שתי הנחות אלו נבחנות במהלך הקורס מנקודות מבט היסטוריות, אנתרופולוגיות ועיצוביות. ננסה להבין האם ה"הייפ" הסובב את עולם המשחקים לאחרונה הוא תוצר של חדשנות טכנולוגית, או שמא זהו תעלול שיווקי ותו לא, ונבחן את ההבדלים המשמעותיים הנגלים לעין בקריאה ביקורתית של ההגדרות השונות לגבי משחק ומשחקים.

חומר הלימוד:


1 אפשר לכתוב עבודה סמינריונית במסגרת קורס זה, אם כי אין חובה לעשות כן.