האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10989 תכנים של מצבים נפשיים

10989 תכנים של מצבים נפשיים‏1

4 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי הרוח / פילוסופיה

תנאי קבלה: 36 נ"ז עבור קורסים קודמים ובכללם הקורסים פילוסופיה של הנפש בתקופתנו ומבוא ללוגיקה.

.

פיתוח הקורס: פרופ' אמיר הורוביץ

הקורס יעסוק בשאלת התוכן הנפשי או המכוונות של מצבים נפשיים. תוכן נפשי או מכוונות הם אחד המאפיינים הבולטים (‏לכאורה‎)‏ של מצבים נפשיים: מצבים נפשיים – כולם או רובם – נסבים על-, מייצגים, אובייקטים ומצבי אירועים (‏ממשיים או אפשריים בלבד‎)‏ בעולם (‏בדרך כלל האובייקטים ומצבי העניינים הללו הם חוץ-נפשיים‎)‏. שאלת המכוונות או התוכן הנפשי היא השאלה מה מקנה למצבים נפשיים כמו רציות, האמנות, ומחשבות את תכניהם – את היותם מכוונים כלפי אובייקטים או מצבי עניינים בעולם. לדוגמה: בעטיו של איזה קשר מייצגת המחשבה שיורד גשם את אירוע ירידת הגשם (‏שהיא אירוע חיצוני למחשבה‎)‏? הקורס יציג ויסביר את שאלת המכוונות ומדוע התשובה הפרימיטיביסטית (‏"זה פשוט כך"‎)‏ אינה הולמת, יתהה על הגישות האפשריות כלפי שאלה זאת, ידון במכוונות של ישויות שאינן נפשיות (‏ישויות לשוניות, מחשבים‎)‏ ובקשר בינה לבין מכוונות נפשית, ידון בתיאוריות ספציפיות של מכוונות נפשית, ויבחן את סבירותן של ההשקפות של ריאליזם אינטנציונלי ואנטי-ריאליזם אינטנציונלי, דהיינו (‏בהתאמה‎)‏ ההשקפה שלמצבים נפשיים אמנם יש מכוונות וההשקפה שזוהי אשליה.


1 לתיאום הצגת עבודה במפגש יש לפנות לאחראי המפגשים במחלקה כמצויין בתכנית הלימודים לתואר בוגר בפילוסופיה בסעיף הדרישות הסמינריוניות..