האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10996 כלכלה בין דורית משולב התנסות מעשית

10996 כלכלה בין דורית משולב התנסות מעשית‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / כלכלה

תנאי קבלה: 36 נקודות זכות עבור קורסים קודמים, ובכללם הקורסים מבוא למיקרוכלכלה, מבוא למקרוכלכלה, תורת המחירים א, ובאישור מרכז ההוראה. עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה. ידע קודם מומלץ: הקורסים מקרו כלכלה א, מקרו כלכלה ב, תורת המחירים ב, תורת המחירים ג, מושגי יסוד באקונומטריקה.

פיתוח הקורס: ד"ר מרדכי א' שורץ (‏כתיבה‎)‏, פרופ' שמואל ניצן (‏יועץ אקדמי בכיר‎)‏; יהודית גוגנהיימר (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' בנימין בנטל, פרופ' יפה מכנס, פרופ' איתן ששינסקי

הקורס עוסק בקשרי הגומלין הכלכליים בין דורות חופפים במשק. הקורס מחולק לדיון בהיבטים המיקרו-כלכליים והמקרו-כלכליים של תופעת ההעברות הבין-דורית וכן לאינטראקציה בין שני התחומים הללו, הנראים לכאורה כזרים זה לזה.

חומר הלימוד מבוסס על הספר כלכלה בין-דורית מאת מ"א שורץ (‏האוניברסיטה הפתוחה, 2007‎)‏.

חומר הלימוד

יחידה 1

העברות בין-דוריות מזווית מיקרו-כלכלית

יחידה 2

העברות בין-דוריות מזווית מקרו-כלכלית

יחידה 3

החשבונאות הדורית

(‏ליחידה זו מצורפים שני נספחים: הראשון מציג את החשבונות הדוריים של מדינת ישראל, והשני מציג השוואות בין-לאומיות.‎)‏

יחידה 4

הביטוח הסוציאלי מזווית בין-דורית (‏ליחידה זו מצורף נספח העוסק בקיצור תולדות מערכת הפנסיה הישראלית.‎)‏

יחידה 5

רציונליות חסומה, פטרנליזם והתערבות ממשלתית

היבטים יישומיים

היבט זה של הקורס יכלול התנסות מעשית בעבודה בארגון בהיקף של 120 שעות, (‏כיום בשבוע במהלך סמסטר‎)‏ וליווי על-ידי חונך מהארגון. כמו כן נדרש להגיש מטלות הקשורות בהתנסות בארגון ולהשתתף במספר מפגשי חובה. המפגשים עוסקים בהיכרות עם שוק העבודה, היערכות לשוק העבודה וחיבורה של התיאוריה הכלכלית לעולם המעשה.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.