האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

10998 כלכלת ישראל משולב התנסות מעשית

10998 כלכלת ישראל משולב התנסות מעשית‏1

6 נקודות זכות ברמה מתקדמת עם אפשרות לכתיבת עבודה סמינריונית


עמידה בהצלחה בחובות העבודה הסמינריונית תזכה ב-6 נקודות זכות עס.

נקודות זכות עס יחשבו במניין נקודות הזכות הנדרשות כתנאי קבלה לקורסים אחרים.

שיוך: מדעי החברה / כלכלה

תנאי קבלה: 36 נ"ז עבור קורסים קודמים, ובכללם מבוא למיקרוכלכלה, מבוא למקרוכלכלה, מקרו כלכלה א, מקרו כלכלה ב, תורת המחירים א, תורת המחירים ב, ובאישור מרכז ההוראה, וכן עמידה בדרישות האנגלית ובדרישות ההדרכה הביבליוגרפית בספרייה.

פיתוח הקורס: פרופ' בנימין בנטל, עמי ברנע, אתי וידאל-אברהם (‏אסיסטנטית‎)‏; חוה ניומן (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' צבי אקשטיין, פרופ' דוד ביגמן, פרופ' אריה מלניק, פרופ' שושנה נוימן, פרופ' יעקב פרוש, ד"ר אבנר אחיטוב, ד"ר ישי יפה, פרופ' ערן ישיב, ד"ר עומר מואב, ד"ר ישי מעוז

הקורס מיישם תאוריות מתקדמות כדי לתאר ולהסביר מגוון רחב של התפתחויות מרכזיות בכלכלה ישראל, מאז הקמת המדינה ועד סוף המאה ה-20.

נושאי הלימוד

היבטים יישומיים

היבט זה של הקורס יכלול התנסות מעשית בעבודה בארגון בהיקף של 120 שעות, (‏כיום בשבוע במהלך סמסטר‎)‏ וליווי על-ידי חונך מהארגון. כמו כן נדרש להגיש מטלות הקשורות בהתנסות בארגון ולהשתתף במספר מפגשי חובה. המפגשים עוסקים בהיכרות עם שוק העבודה, היערכות לשוק העבודה וחיבורה של התיאוריה הכלכלית לעולם המעשה.


1 להשלכות על צבירת נ"ז בשל חפיפה עם קורס(‏ים‎)‏ אחר(‏ים‎)‏, ראו פירוט החפיפה.