האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13008 ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות

13008 ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מנהל עסקים

תנאי קבלה: הקורסים חשבונאות למנהלים וניהול פיננסי. ושניים מבין הקורסים: כלכלת עסקים, שיווק, ניהול והתנהגות ארגונית.

פיתוח הקורס: ד"ר יאיר בהר, ד"ר יעקב קמין, ד"ר אריה נחמיאס

יועצים: פרופ' ששון בר-יוסף, פרופ' יהושע לבנת, פרופ' עמיהוד דותן

מטרות הקורס

הקניית כלים לניתוח דוחות כספיים של פירמות עסקיות והקניית ידע בהערכת שווי של חברה עסקית, וכן יישום הניתוח לבדיקת מצב העסק.

נושאי הלימוד

חומר הלימוד

הלימוד בקורס מבוסס על יחידות לימוד.