האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

13409 כלכלת עסקים

13409 כלכלת עסקים‏

3 נקודות זכות

שיוך: תואר שני / מנהל עסקים

תנאי קבלה: קבלה ללימודי התואר השני במינהל עסקים. הקורס מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (‏או פטור מקורס זה על סמך לימודים קודמים‎)‏.

פיתוח הקורס: פרופ' אביעד חפץ וד"ר אלון כהן

יועצים: פרופ' איתי אטר, פרופ' יוסי שפיגל

נושאי הקורס

הקורס עוסק בתובנות מרכזיות העולות מניתוח מיקרו-כלכלי של אינטראקציות תחרותיות או אסטרטגיות בין יצרנים ובינם לבין צרכנים, ובוחן כיצד שיווי המשקל באינטראקציות אלה ורווחת המשתתפים בהן מושפעים ממבנה השווקים, מהשפעות חיצוניות בין המשתתפים, ומהמידע שבידי כל אחד מהם. הקורס מתבסס על מפגשי לימוד ותירגול מקוונים המשלבים גם מישחוק סינכרוני,  ועל יישום התיאוריה לדיון בדוגמאות מציאותיות.

 

את לימוד הקורס מלווה הספר:

Kreps, D. M. (‏2019‎)‏, Microeconomics for managers, 2nd edition,  Princeton University Press.

בקורס תשעה מפגשים, אשר באחד מהם חובת נוכחות בשעה האחרונה של המפגש, בשל מטלה אינטראקטיבית. אי השתתפות במטלה לא תמנע זכאות לגשת לבחינה או להירשם לקורסים אחרים, אולם תעכב את קבלת הציון בקורס עד להשלמת המטלה בסמסטר עוקב.