האוניברסיטה הפתוחה

תיאורי הקורסים

91415 מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים

91415 מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים‏1

שיוך: סדנות ומכינות / סדנות והשלמות לתואר שני

תנאי קבלה: ההרשמה לקורס מותנית באישור של ועדת הקבלה לתכנית.

הקורס אינו מקנה נקודות זכות

פיתוח הקורס (‏10444‎)‏: ד"ר ציפי ברגר, פרידה חינקס-ורבין

יועצת: פרופ' ציפי ארליך

פיתוח הקורס (‏10142‎)‏: פרופ' עוזי סגל (‏כותב ראשי‎)‏, יחזקאל נוימן; אורה מאור (‏עריכה‎)‏

יועצים: פרופ' אברהם גינזבורג, פרופ' שמואל ניצן, ד"ר ציפי ברגר

קורס זה הוא אחד מקורסי ההשלמה לסטודנטים בתכנית ה-MBA, ונועד לספק להם את הרקע המתמטי הדרוש ללימודים. הקורס נדרש ממועמדים לתכנית שלא למדו קורס המקביל לו בתוכן ובהיקף במסגרת לימודיהם הקודמים.

חומר הלימוד

הקורס מורכב מיחידות לימוד של שני הקורסים נושאים במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (‏10444‎)‏ וחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי לתלמידי כלכלה וניהול (‏10142‎)‏ לפי הפירוט הבא:

היחידות מקורס 10444

פרק III

אלגברה לינארית: תשתית

פרק 7

מערכות לינאריות

פרק 8

מרחבים לינאריים

פרק 9

מטריצות

פרק 10

דטרמיננטות

היחידות מקורס 210142

יחידות 2-1

פונקציות – הגדרת מושג הפונקציה, גרפים, פונקציה לינארית ופונקציה ריבועית, פונקציה מעריכית, פונקציה לוגריתמית, הרכבת פונקציות והפיכות.

יחידות 4-3

נגזרות – מושג הנגזרת, נגזרת מורכבת, פונקציות מונוטוניות, פונקציות קמורות וקעורות, נקודות קיצון, גמישות.

יחידות 6-5

פונקציות של שני משתנים – פונקציות של שני משתנים, נגזרות חלקיות, פונקציות סתומות, נקודות קיצון בפונקציה של שני משתנים, כופלי לגרנז' (‏פונקציות הומוגניות – רשות‎)‏.

יחידה 7

אינטגרציה – אינטגרל לא מסוים, אינטגרל מסוים, משוואות דיפרנציאליות רגילות.


1 לפרטי תשלום ראו טבלת שכר לימוד לקורסים ספציפיים.

2 מסטודנטים בעלי רקע מתמטי מתאים בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי תידרש השלמה של הקורס מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים – אלגברה לינארית (‏91416‎)‏, שבו נלמדים רק חלק מן הנושאים המוזכרים לעיל.