כללי

טבלאות שכר לימוד ותשלומים אחריםמחשבון שכר לימוד

לתשומת לב!
החל מסמסטר סתיו תשע"ב (א2012), סטודנטים לתואר ראשון, שביום הרשמתם צברו 18 נקודות זכות ויותר, ישלמו שכר לימוד מופחת בהרשמתם לקורס אקדמי לתואר ראשון שמקנה נקודות זכות. סטודנטים לתואר ראשון שביום הרשמתם טרם צברו 18 נקודות זכות, ישלמו שכר לימוד מלא, בהתאם להחלטות ועדת וינוגרד על הפחתת שכר לימוד לסטודנטים לתואר ראשון. הפחתת שכר הלימוד אינה חלה על קורסים לתעודת הוראה או על קורסי השלמה לתואר שני. על סטודנטים שנרשמים לקורסים אקדמיים לתואר ראשון לבדוק ביום הרשמתם כמה נקודות זכות צברו ולשלם את שכר הלימוד בהתאם למפורט בטבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים בהמשך סעיף זה.

סוג הקורס וסוג התשלום
שכר לימוד מלא לסטודנט שטרם צבר 18 נ"ז1  שכר לימוד מופחת לסטודנט שצבר 18 נ"ז1
שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה 2,098 1,553
תוספת עבור הנחיה מוגברת2 ​304 ​304
​שכר לימוד לקורס בהנחיה מוגברת ​2,402 ​1,857
​שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה למשרת/מסיים שירות חובה שאינו לוחם ולמשרת/מסיים שירות לאומי3 ​1,888 ​1,397
​שכר לימוד לקורס בהנחיה מוגברת למשרת/מסיים שירות חובה שאינו לוחם ולמשרת/מסיים שירות לאומי3 ​2,192 1,701
​שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה למשרת/מסיים שירות חובה שהוא לוחם3 ​1,049 776
​שכר לימוד לקורס בהנחיה מוגברת, למשרת/מסיים שירות חובה שהוא לוחם3 ​1,353 ​1,080
​שכר לימוד עבור הקורס הראשון שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה רגילה4 ​1,468 ​1,087
​שכר לימוד עבור הקורס הראשון שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה מוגברת4 ​1,772 ​1,391
​שכר לימוד עבור כל קורס נוסף שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה רגילה4 ​1,678 ​1,242
​שכר לימוד עבור כל קורס נוסף שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה מוגברת4 ​1,982 ​1,546

 

יש להוסיף לשכר הלימוד של כל קורס דמי אבטחה ותשלומים אחרים כמפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים. (הסבר מפורט ראו בסעיף תשלומים אחרים).

סטודנטים שלומדים בחו"ל יוסיפו לשכר הלימוד של כל קורס תוספת חו"ל בגובה 645 ש"ח.


 

 1.  כולל הקורס אנגלית: מתקדמים ב.
 2.  התשלום עבור הנחיה מוגברת אינו חלק משכר הלימוד.
 3.  בכפוף להנחיות שבסעיף מלגות.
 4.  ראו הסבר בסעיף הרשמה חוזרת לקורס.

 

סוג הקורס וסוג התשלום
הסכום לתשלום
שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה 2,332
​שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה למשרת/מסיים שירות חובה שאינו לוחם ולמשרת/מסיים שירות לאומי1 ​2,098
​שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה למשרת/מסיים שירות חובה שהוא לוחם1 1,166
​שכר לימוד עבור הקורס הראשון שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה רגילה2 1,632
​שכר לימוד עבור כל קורס נוסף שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה רגילה2 ​1,865

יש להוסיף לשכר הלימוד של כל קורס דמי אבטחה ותשלומים אחרים כמפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים. (הסבר מפורט ראו בסעיף תשלומים אחרים).

סטודנטים שלומדים בחו"ל יוסיפו לשכר הלימוד של כל קורס תוספת חו"ל בגובה 645 ש"ח.


 1.  בכפוף להנחיות שבסעיף מלגות.
 2.  ראו הסבר בסעיף הרשמה חוזרת לקורס.
סוג הקורס
סוג התשלום
הסכום לתשלום
מתקדמים א (רמה B) בסיסי (רמה C) טרום בסיסי ב (רמה D) טרום בסיסי א 5(רמה E)
שכר לימוד לקורס 11,542
(2,005)2
12,342
(3,045)2
12,342
(3,045)2
13,055
(3,972)2
​שכר לימוד לקורס למשרת/מסיים שירות חובה שאינו לוחם ולמשרת/מסיים שירות לאומי3 11,542
(1,804)2
12,342
(2,740)2
12,342
(2,740)2
13,055
(3,574)2
​שכר לימוד לקורס למשרת/מסיים שירות חובה שהוא לוחם3 ​1,542 ​2,342 ​2,342 ​3,055
​שכר לימוד עבור הקורס הראשון שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה 4 ​1,542 ​2,342 ​2,342 ​3,055
​שכר לימוד עבור כל קורס נוסף שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה 4 11,542
(1,604)2
12,342
(2,436)2
12,342
(2,436)2
13,055
(3,177)2


יש להוסיף לשכר הלימוד של כל קורס דמי אבטחה ותשלומים אחרים, כמפורט בטבלה 3 : תשלומים אחרים. (הסבר מפורט ראו בסעיף תשלומים אחרים).

סטודנטים שלומדים בחו"ל יוסיפו לשכר הלימוד של כל קורס תוספת חו"ל בגובה 645 ש"ח. 1. שכר לימוד לסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה, כמפורט בסעיף הרשמה לקורסי אנגלית כשפה זרה.
 2. שכר לימוד לסטודנטים חיצוניים.
 3. בכפוף להנחיות שבסעיף תשלום באמצעות מלגות.
 4. ראו הסבר בסעיף הרשמה חוזרת לקורס.
 5. קורס טרום בסיסי א הינו קורס מורחב הכולל גם את תכני הקורס טרום בסיסי ב
שם הקורס הסכום לתשלום (בש"ח)
סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001) 1,483
​השלמה למשוואות דיפרנציאליות רגילות (20293) 21,049
(776)3
​השלמות בחשבון אינטגרלי (20492) ​1,049
​מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415)4 ​2,098
​אוריינות מחקר בחינוך (55476)​ 2,098
​פרקטיקום בהוראת האזרחות (55165) ​2,098
​סמינר דידקטי באזרחות (55473)4 ​2,098
​פרקטיקום בהוראת מדעי המחשב (55468) ​2,098
​סמינר דידקטי בהוראת מדעי המחשב (55475) 2,098
​פרקטיקום בהוראת הפסיכולוגיה (55158) ​2,098
​סמינר דידקטי בפסיכולוגיה (55469)4 ​2,098
​מתודולוגיה של הוראת ספרות (55167) ​2,098
​מתודולוגיה של הוראת תושב"ע ומחשבת ישראל (55155) ​2,098
​מתודולוגיה של הוראת ההיסטוריה (55169) ​2,098
מתודולוגיה של הוראת קולנוע (55477)​ 2,098​
דידקטיקה של הוראת התקשורת (55478)​ 2,098​​
​סדנת גישור ידע באנגלית (91428)4 ​2,198
​פרויקט מסכם בהנדסת תעשייה וניהול: התמחות בתפעול וייצור (10923)5 3,651
פרויקט מסכם בהנדסת תעשייה וניהול: התמחות במערכות מידע (10985)5 3,651
​קורס הכנה לבחינת פטור ב"הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים" (91440)  ​2,098
​עברית כשפה שנייה (91462)4 ​1,888
​יסודות הערבית הספרותית א (91465)4 ​2,325
 
יש להוסיף לשכר הלימוד של כל קורס דמי אבטחה  ותשלומים אחרים, כמפורט בטבלה 3 : תשלומים אחרים, (הסבר מפורט ראו בסעיף תשלומים אחרים).
סטודנטים שלומדים בחו"ל יוסיפו לשכר הלימוד של כל קורס תוספת חו"ל בגובה 645 ש"ח.
הערות:
א. חיילים בשירות חובה או משרתים בשירות לאומי, או חיילים משוחררים, או מסיימי שירות לאומי, זכאים למלגת עידוד בכפוף להנחיות בסעיף תשלום באמצעות מלגות.
ב. הנרשמים לאחד מהקורסים המפורטים לעיל בפעם השנייה, זכאים לשלם שכר לימוד מופחת, בכפוף להנחיות בסעיף הרשמה חוזרת לקורס.

 1. שכר הלימוד הנקוב בטבלה הוא שכר לימוד לקורס במתכונת של הנחיה רגילה. לימוד הקורס בהנחיה מוגברת כרוך בתוספת תשלום עבור ההנחיה המוגברת.
 2. שכר לימוד לסטודנטים שטרם צברו 18 נקודות זכות, בכפוף להחלטות ועדת וינוגרד על הפחתת שכר לימוד.
 3. שכר לימוד לסטודנטים שצברו 18 נקודות זכות, בכפוף להחלטות ועדת וינוגרד על הפחתת שכר לימוד.
 4. הקורס מוצע במתכונת של הנחיה מוגברת בלבד, לפיכך, יש להוסיף לשכר הלימוד המצוין בטבלה תוספת עבור ההנחיה המוגברת.
 5. קורס זה מקנה יחידת שכר לימוד אחת במאזן שמ"א. אין אפשרות להירשם לקורס זה ללא תשלום שכר לימוד.
סוג התשלום הסכום לתשלום (בש"ח)
דמי הרשמה לסטודנט חדש1 בהרשמה באמצעות טופס 421
​דמי הרשמה לסטודנט חדש בהרשמה מקוונת ​380
​דמי הרשמה לסטודנט המחדש הרשמה1 ​210
​דמי הגשת מועמדות לתואר שני2 ​421
דמי הגשת מועמדות ללימודי תעודה/ תעודת הוראה2 421
תוספת עבור הנחיה מוגברת​ 304​​
​דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת לסטודנטים חדשים3 ​336
דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת לסטודנטים ותיקים3 408​​
​תשלום עבור תעודת סטודנט4 ​25
​תשלום עבור תעודת סטודנט חלופית ​25
​דמי אבטחה בגין כל קורס5 ​63
דמי אבטחה שנתיים6​​ 419
​תוספת קיץ בגין כל קורס ​289
​תוספת חו"ל בגין כל קורס ​645
​דמי שירותי רווחה7 ​129
תשלום עבור ארגון הסטודנטים הארצי היציג8​​ 10​
​דמי טיפול ועלויות בסיסיים בגין ביטול הרשמה לקורס ​330
​תשלום בגין חומר לימוד שלא הוחזר, במקרה של החלפת קורס או ביטול הרשמה ​381
​תשלום עבור בחינת גמר בתואר שני (14196, 14197, 12997, 14298, 14195)9 ​222
​תשלום עבור עבודה מסכמת/עבודת תזה/עבודת גמר/פרויקט לתואר שני ​4,664
​תשלום עבור הרשמה לעבודה סמינריונית שלישית או יותר (בתואר ראשון)10 ​1,049 
​תשלום עבור הרשמה לעבודה סמינריונית שלישית או יותר (בתואר שני) 1,166 
​תשלום עבור סדנה לכתיבת עבודה סמינריונית (נלמדת במסגרת קורס אקדמי) ​330
​תשלום עבור אישור בעברית או באנגלית על הרשמה ותשלום שכר לימוד11 ​32
​תשלום עבור עותק של קבלה שכבר נשלחה לסטודנט11 ​32
​תשלום עבור אישור מיוחד בעברית או באנגלית על הרשמה ותשלום שכר לימוד11 ​71
​תשלום עבור אישור בעברית או באנגלית על לימודים12 ​32
​תשלום עבור אישור מיוחד בעברית או באנגלית על לימודים12 ​71
תשלומים עבור בחינות מיוחדות
​בחינה לשיפור ציון לתואר13 ​222
בחינת סוף רמה אנגלית מתקדמים ב (מוגבל לפעם אחת בלבד)14 100​
​בחינת פטור ביישומי מחשב14 ​100
​בחינת פטור בהנהלת חשבונות15 ​100
​בחינת בקיאות על דפי גמרא16 ​100
​בחינת מיון בערבית (91420)16 ​100
​בחינה מיוחדת לסטודנט חו"ל16 ​498
​בחינת אמיר"ם17 ​258
​התייצבות לבחינה מיוחדת ללא הרשמה תקפה18 ​322
תשלומים עבור סדנאות במיומנויות למידה19
​סדנאות בכישורי למידה ​224
​לקראת עבודה סמינריונית – סדנה לכתיבת עבודות (כללי) ​264
​סדנה בכתיבה – ממטלה לבחינה ​224
​הדרכה אישית בלמידה – "אישי בלמידה 5" ​264
תשלומים נוספים 
​ייעוץ מוקדם של הוועדה להכרה בלימודים קודמים, למי שעדיין אינו סטודנט של האוניברסיטה הפתוחה20 ​305
​הרשמה נוספת לבחינה / התייצבות לבחינה ללא הרשמה תקפה20 ​222

​אי-התייצבות לבחינה (ללא הודעה מראש) של זכאים לתנאים המיוחדים הבאים:21

בחינה בחדר נפרד, בחינה על מחשב, שאלון מוקלט
בחינה לסטודנטים בחו"ל
בחינה מיוחדת לסטודנטים בחו"ל

166
222
498

 


 

1. ראו הסבר בסעיף ראו הסבר בסעיף תשלומים אחרים.


2. זכאים לשלם 50% בלבד מדמי הגשת מועמדות : א. בוגרי האוניברסיטה הפתוחה שבקשת מועמדותם הוגשה עד שלוש שנים ממועד סיום התואר הראשון ב. סטודנטים ותיקים באוניברסיטה הפתוחה שלמדו באחד מהסמסטרים הבאים: ב2019, ג2019, א2020, ב2020,ג2020. ראו הסבר בסעיף תשלומים אחרים.   

3. הסבר על תקופות הרשמה ראו בסעיף תקופות הרשמה ומועדי הרשמה. פרטים נוספים בסעיף תשלומים אחרים.

4.תשלום זה חל על כל הנרשמים החדשים ועל כל מי שלא שילם תשלום זה בסמסטרים קודמים.

5. יש להקפיד ולהוסיף סכום זה לתשלום בעבור כל קורס (ראו הסבר בסעיף תשלומים אחרים) .

6. תשלום זה חל על הנרשמים לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית.

7. ראו הסבר בסעיף תשלומים אחרים.

8. בהתאם לתיקון לחוק זכויות הסטודנט, המוסדות להשכלה גבוהה יגבו מהסטודנטים שלומדים בהם תשלום לארגון היציג שישמש לקידומם ולרווחתם של כלל הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה. ראו הסבר בסעיף