מחקרי המרכז

במסגרת המרכז פועלים חוקרים עמיתים, וחוקרים נלווים המקדמים מחקרים שונים שנמצאים כבר בהכנה ועוסקים במגוון נושאים בתומי הסביבה והקיימות העירונית

מחקרי המרכז