מחקרי המרכז

במסגרת המרכז פועלים חוקרים עמיתים, וחוקרים נלווים המקדמים מחקרים שונים ועוסקים במגוון נושאים בתחומי הסביבה והקיימות העירונית.הסתגלות ומוכנות לשינויי אקלים


טיוב התנאים האקלימיים-מרחביים בגישה לרשת תחבורה ציבורית-עירונית: גישה מבוססת נתונים

צוות המחקר: ד"ר אור אלכסנדרוביץ' (הטכניון), פרופ' דוד פרלמוטר (אונ' בן גוריון) וד"ר דניאל רוזנברג (הטכניון)

 פיתוח אלגוריתמים מכווני חישה מרחוק למיפוי וביצוע תחזית לקיבוע פחמן בצמחיה עירונית

פיתוח אלגוריתמים מכווני חישה מרחוק למיפוי וביצוע תחזית לקיבוע פחמן בצמחיה עירונית

צוות המחקר: ד"ר עוז קירה (אונ' בן גוריון), פרופ' ארנון קרניאלי (אונ' בן גוריון)

חוסן עירוני

חוסן עירוני וקיימות ביישובים ערבים בישראל: מוכנות הציבור לנקוט ב-4 אמצעי היערכות לשינוי אקלים

חוסן עירוני וקיימות ביישובים ערבים בישראל: מוכנות הציבור לנקוט ב-4 אמצעי היערכות לשינוי אקלים

צוות המחקר: פרופ' מיה נגב (אונ' חיפה), הגב' אלאא עביד (אגודת הגליל), הגב' אליקס פאהאוט (אונ' חיפה)

חוסן עירוני בקרב קבוצות ושכונות שונות בערים מעורבות

צוות המחקר: פרופ' יוסף ג'בארין (הטכניון), פרופ' אפרת אייזנברג (הטכניון) ופרופ' טלי חתוקה (אונ' תל אביב)

מוכנות רשויות מקומיות ערביות לאירועי קיצון אקלימיים

צוות המחקר: ד"ר אחמד חג'אזי (האוניברסיטה הפתוחה), ד"ר אור קרסין (האוניברסיטה הפתוחה)

התחדשות עירונית

קיימות ופיתוח תת-הקרקע: ההזדמנות של פרויקטים גדולים להתחדשות עירונית

צוות המחקר: פרופ' דני ברויטמן (הטכניון), ד"ר ינאי פרחה (מכללת תל-חי)

בחינת היתכנות של אסטרטגיות התחדשות עירונית בישראל

צוות המחקר: פרופ' נורית אלפסי (אוניברסיטת בן גוריון) הגב' יעל רונן (אוניברסיטת בן גוריון)

חלוקה הוגנת של דירות-תמורה ללא שמאי בתהליכי התחדשות עירונית

צוות המחקר: פרופ' ריקה גונן (האונ' הפתוחה), ד"ר אראל סגל-הלוי (אונ' אריאל)

עמדות ותפיסות סביבתיות במרחב העירוני


שביעות רצון ממקום המגורים: גורמים מנבאים וחשיבותם של היבטים סביבתיים

צוות המחקר: ד"ר אור קרסין (האוניברסיטה הפתוחה), ד"ר שולה גולדן (האוניברסיטה הפתוחה)

סקר עמדות של מקבלי החלטות ותושבי רשויות מקומיות בסוגיות ליבה של איכות סביבה עירונית

צוות המחקר: ד"ר שולה גולדן (האוניברסיטה הפתוחה), ד"ר דנה קפלן (האוניברסיטה הפתוחה), ד"ר אור קרסין (האוניברסיטה הפתוחה)

הממשק בין טכנלוגיה ומקום


היבטים חברתיים ומדעיים של שימוש בתנורי קמין ביישובים שונים בישראל

היבטים חברתיים ומדעיים של שימוש בתנורי קמין ביישובים שונים בישראל

צוות המחקר: ד"ר דנה קפלן, מירי לביא-נאמן (מכון הערבה), ד"ר ויקטור צ'רנוב (המכללה האקדמית להנדסה בראודה)

חסמים ומדיניות לקידום מערכות סולאריות קטנות ומבוזרות במרחב העירוני

צוות המחקר: ד"ר בני פירסט (האוניברסיטה הפתוחה), ד"ר אור קרסין (האוניברסיטה הפתוחה)

יישום עקרונות כלכלה מעגלית לבחינת הפחתת בזבוז מזון בארגוני שירות

צוות המחקר: ד"ר אור קרסין (האוניברסיטה הפתוחה), פרופ' דורה מאנוג' (Anglia Ruskin University, UK), ד"ר טל גולן (האוניברסיטה הפתוחה), הגב' סידני לברייט (Anglia Ruskin University, UK)