ניתן להגיש מועמדויות לסמסטר 2021ב עד לתאריך 31/1/2021
יש לשלוח את כל הטפסים יחד: טופס מועמדות, טופס המלצה ותעודה אחרונה. לפרטים ניתן לפנות למוקד 3500*
 
 

אודות התכנית

תכנית אקדמיה בתיכון מאפשרת לצעירים ולתלמידים מצטיינים וחדורי מוטיבציה להתחיל בלימודים אקדמיים כבר בתקופת התיכון, בד בבד עם לימודיהם בבית הספר

אודות התכנית
אודות התכנית
איך מתחילים ?

איך מתחילים?

אם בית הספר שלכם משויך לתכנית, יש לפנות לרכז התכנית בבית הספר. אחרת, פנו אלינו ישירות

איך מתחילים?

מה לומדים?

המתקבלים לתכנית יכולים ללמוד ממגוון תכניות הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה

תכניות הלימודים באוניברסיטה הפתוחה