רשימת הזוכים בפרס קרן גולדברג

תשע"ה
יורם בילו            אתנו יותר מתמיד: הנכחת הרבי בחב"ד המשיחית   
 
תשע"ו
יהוידע עמיר        שערים לאמונה צרופה: התחדשות החיים היהודיים במשנתו של נחמן קרוכמל
תמה חלפין          בית מול הים: חיי יום-יום בקיבוץ של ראשית שנות ה-2000  
רבקה ברוט         באזור האפור: הקאפו היהודי במשפט
           
תשע"ז
טל דקל              זקנות מישירות מבט: אפליה גילנית של נשים בראי האמנות בישראל 
סיגל דוידי          'אישה חדשה' בארץ ישראל: נשים אדריכליות ותכנון מוסדות חברתיים לנשים
 
תשע"ח
רוית תלמי-כהן    "ממתינים בדרכם": המסע של זרע "ביתא ישראל" (הפאלאשמורה) מאתיופיה לישראל  
עמית ורשיצקי      המטאפיסיקה של הגזע: מדע ואמונה בהשקפת העולם הנאצית