רשימת הזוכים בפרס קרן גולדברג

תשע"ה
יורם בילו           אתנו יותר מתמיד: הנכחת הרבי בחב"ד המשיחית   
 
תשע"ו
יהוידע עמיר        שערים לאמונה צרופה: התחדשות החיים היהודיים במשנתו של נחמן קרוכמל
תמה חלפין         בית מול הים: חיי יומיום בקיבוץ של ראשית שנות האלפיים   
רבקה ברוט         באזור האפור: הקאפו היהודי במשפט
           
תשע"ז
טל דקל             נשים וזקנה: מגדר וגילנות בראי האמנות בישראל 
סיגל דוידי          בונות ארץ חדשה: אדריכליות וארגוני נשים בתקופת המנדט 
 
תשע"ח
רוית תלמי-כהן    ממתינים בדרכם: המסע של זרע ביתא ישראל מאתיופיה   
עמית ורשיצקי    המטפיזיקה של הגזע: מדע ואמונה בהשקפת העולם הנאצית 

       
תש"ף
מיכאל גלוזמן      אהרֹן: הבית והמשפחה בשירת אהרן שבתאי
נעמה שי"ק       בצריחות אילמות: נשים יהודיות באושוויץ־בירקנאו, 1945-1942

 

תשפ"א
חזקי שוהם        היום נעשיתי לאיש/ה: טקסי חניכה וזמן בעולם יהודי מודרני
אורן קלמן          מנהיגים עולים: מפא"י והנהגת עיירות הפיתוח בשני העשורים הראשונים למדינה


תשפ"ב
ניר רצ'קובסקי    הרפתקאות מולייר בשפת הקודש: מאה שנות תרגום של מחזותיו לעברית בחמש מערכות
                         עם בלט וקטעי ביניים

תמר סתר           תו החלוף של דוד שיץ: חייו ויצירתו

תשפ"ג
גיא בן פורת, יאיר יאסן    חשודים מידיים: משטרה, אזרחים ואזרחות
יאיר גרדין                     פנים חדשות: פרקים בתולדות סיפורי החכמים בספרות הזוהר