הרצאות פתיחה ונעילה של כנסי צ'ייס לחקר חדשנות וטכנולוגיות למידה
 Keynote Lectures at Chais conferences for the Study of Innovation and Learning Technologies
Prof. Curtis Bonk
video abstract presentation

Prof. Curtis Bonk
Indiana University

The Perfect e-storm: Emerging Technologies, Enhanced Pedagogy, and Erased Budgets

chais 2006

Prof. Terry Anderson
video
abstract
presentation

Prof. Terry Anderson
Athabasca University

Social and Cognitive Presence in Virtual Learning Environments

chais 2007

Prof. Barbara Tversky
video abstract
presentation

Prof. Barbara Tversky
Stanford University

Cognitive Principles of Information Visualization

chais 2008

Prof. Judith Donath
video abstract presentation

Prof. Judith Donath
Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Faces, Fashion and Facebook: Understanding Social Signals in Online Communication

chais 2009

Prof. Vijay Kumar
video
abstract
presentation

Prof. Vijay Kumar
Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Technology and the Transformation of Education: New Connections between Content, Curriculum and Community

chais 2010

Mr. Santiago de la Mora
video
abstract
presentation

Mr. Santiago de la Mora
Director of Print Content Partnerships for Google in Europe, Middle East and Africa

Google Books: Choice and Reach in the Internet Age

chais 2011

Prof. Barry Wellman
video
abstract
presentation

Prof. Barry Wellman
University of Toronto

Networked Individualism: How the Personalized Internet, Ubiquitous Connectivity, and Social Networking Affect Interpersonal Relations

chais 2012

Prof. David Wiley
video
abstract
presentation

Prof. David Wiley
Brigham Young University

Why Open? Generosity and Sharing of Educational Resources

chais 2012

Prof. Douglas Clark
video
abstract
presentation

Prof. Douglas Clark
Vanderbilt University

Digital games for learning: Scaffolding integration of intuitive and formal understandings of science

chais 2013

Prof. Sharon Ainsworth
video
abstract
presentation

Prof. Shaaron Ainsworth
Nottingham University

Understanding and transforming multi-representational learning

chais 2013

Prof. Thomas C. Reeves
video
abstract
presentation

Prof. Thomas C. Reeves
The University of Georgia, USA

Open Learning Requires Open Minds: The Challenges of Online and Blended Learning Environments for NetGen Students and their Instructors

chais 2014

Dr. Eszter Hargittai
video
abstract
presentation

Prof. Eszter Hargittai
Northwestern University, USA

Differentiated Internet Skills – Sources and Implications

chais 2014

Prof. Yochai Benkler
video abstract
presentation

Prof. Yochai Benkler
Harvard University, USA

Open Network Innovation and Exploration: Drivers, Benefits, and Chalenges

chais 2015

Prof. Kevin Crowston
videoabstract
presentation

Prof. Kevin Crowston
Syracuse University, USA

Citizen Science: Learning to effectively contribute in virtual organizations

chais 2016

Prof. Alan R. Hevner
videoabstract
presentation

Prof. Alan R. Hevner
University of South Florida, USA

The Front End of Innovation: Implications for Design and Learning

chais 2016

videoabstract
presentation

International Panel Discussion
Organized by LINKS I-CORE

Challenges and Opportunities for Research and Design of Future Learning Spaces

chais 2016

Prof. Daphna Oyserman
video abstract
presentation

Prof. Daphna Oyserman
University of Southern California, USA

Using Technology to Improve Academic Success by Increasing Identity-Based Motivation

chais 2017

Prof. Yair Levy
videoabstract
presentation

Prof. Yair Levy
Nova Southeastern University, USA

Cybersecurity and Social Engineering: Growing Threats

chais 2017

Erran Carmel
videoabstract
presentation

Prof. Erran Carmel
American University, Washington DC, USA

The Future of Work and the Workplace and Some Implications for Lifelong Learning

chais 2017

פאנל
הקלטה תקציר
מצגת

פאנל מומחים בינלאומי
ביזמת LINKS I-CORE

 

צ'ייס 2016

ד"ר לילך שלו-מבורך
הקלטה
תקציר
מצגת

ד"ר לילך שלו-מבורך
האוניברסיטה העברית

הטכנולוגיה בשירות הקוגניציה: שיפור הלמידה באמצעות אימון קוגניטיבי של מנגנונים מוחיים

צ'ייס 2007

פרופ' גיורא ירון
הקלטה
תקציר
מצגת

פרופ' גיורא ירון
יו"ר חבר המנהלים של "יישום" החברה למו"פ של האוניברסיטה העברית

האתגרים שמעמידות טכנולוגיות עתידיות בפני מערכת ההשכלה הגבוהה

צ'ייס 2008

פרופ' עידן שגב
הקלטה
תקציר
מצגת

פרופ' עידן שגב
המרכז הבינתחומי לחישוביות עצבית, האוניברסיטה העברית בירושלים

שליטה מרחוק ודימות של תהליכי למידה במוח

צ'ייס 2009

פרופ' עזי ברק
הקלטה
תקציר
מצגת

פרופ' עזי ברק
אוניברסיטת חיפה

לא רק פסיכולוג וירטואלי: מגמות וחידושים בטיפול פסיכולוגי בעזרת האינטרנט

צ'ייס 2010

ד"ר טל הסנר
הקלטה
תקציר
מצגת

ד"ר טל הסנר
האוניברסיטה הפתוחה

ראייה ממוחשבת: על מחשבים שיכולים לראות

צ'ייס 2011

פרופ' דוד פסיג
הקלטה
תקציר
מצגת

פרופ' דוד פסיג
אוניברסיטת בר-אילן

האמנם ירידת הדורות? טכנולוגיות ושיפור האינטליגנציה

צ'ייס 2012

מר עדי דיאמנט
הקלטה
תקציר
מצגת

מר עדי דיאמנט
מנהל מעבדות החדשנות של מיקרוסופט, ישראל

חדשנות בארגונים גדולים

צ'ייס 2012

פרופ' ניבה אלקין-קורן
הקלטה
תקציר
מצגת

פרופ' ניבה אלקין-קורן
אוניברסיטת חיפה

משפט בעידן טכנולוגיות המידע

צ'ייס 2013

ד"ר תום רן
הקלטה
תקציר
מצגת

ד"ר תום רן
מכון וייצמן למדע

המחשב הביולוגי: חדשנות בעולם המִחשוּב

צ'ייס 2013

פרופ' אילון ועדיה
הקלטה
תקציר
מצגת

פרופ' אילון ועדיה
המרכז למדעי המוח ע"ש אדמונד ולילי ספרא באוניברסיטה העברית בירושלים

המוח היצירתי וממשקי מוח מכונה

צ'ייס 2014

מר כפיר דמרי
הקלטה
תקציר
מצגת

מר כפיר דמרי
SpaceIL

המסע אל הירח: מדריך ליזמוּת פדגוגית-טכנולוגית שהופכת חלום למציאות

צ'ייס 2014

פרופ' שרה גורי-רוזנבליט
הקלטה תקציר
מצגת

פרופ' שרה גורי-רוזנבליט
האוניברסיטה הפתוחה

הוראה מרחוק בעידן הדיגיטלי: משבר של זהות?

צ'ייס 2015

פרופ' שרית קראוס
הקלטה תקציר
מצגת

פרופ' שרית קראוס
אוניברסיטת בר-אילן

מערכות מחשב אינטליגנטיות עם מיומנויות הידברות אנושיות

צ'ייס 2015

פרופ' יואב יאיר
הקלטה תקציר
מצגת

פרופ' יואב יאיר
דיקן בית הספר לקיימות, המרכז הבינתחומי הרצליה

על קיימות, טכנולוגיה ומה שביניהן

צ'ייס 2015

פרופ' יהודית בר אילן
הקלטה תקציר
מצגת

פרופ' יהודית בר אילן
אוניברסיטת בר-אילן

אם אתם לא שם אתם לא קיימים? מטריקות למדידת נראות בעולם האקדמי

צ'ייס 2016

פאנל
הקלטה תקציר
מצגת

פאנל מומחים בינלאומי
ביזמת LINKS I-CORE

 

צ'ייס 2016

פאנל
הקלטה תקציר
מצגת

פאנל לזכרו של פרופ' סלומון

 

צ'ייס 2017