קיץ

סמסטר קיץ 

סמסטר הקיץ הוא סמסטר אינטנסיבי שאורכו תשעה שבועות.
בסמסטר הקיץ יש לשלם תוספת קיץ עבור כל קורס. גובה תוספת קיץ מפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים, בסעיף טבלאות שכר לימוד.
 
סמסטר הקיץ מתקיים במקביל למועדי הבחינות של סמסטר האביב. לפיכך, ייתכן מאוד שתהיה חפיפה בין מועדי המפגשים ומועדי הבחינות. חפיפה כזאת לא תהיה עילה לטענות, לתביעות או להקלות כלשהן. על סטודנטים שנרשמים בסמסטר הקיץ ליותר מקורס אחד, לוודא לפני ההרשמה שאין חפיפה במועדי הבחינות בקורסים. אם קיימת חפיפה יש לבחור בקורס אחר או לגשת לבחינה במועד ב.
מועדי הבחינות בקורסים מפורסמים באתר האוניברסיטה בפרק בחינות.​
בסמסטר הקיץ לא יתקבלו הרשמות "על-תנאי", למעט במקרים הבאים:
1. הרשמה "על-תנאי" לקורס באנגלית כשפה זרה תתקבל מסטודנטים שלמדו באוניברסיטה הפתוחה, בסמסטר האביב שלפניו, את הקורס ברמה הנמוכה יותר או שזכאים עדיין להיבחן בקורס ברמה הנמוכה יותר.
2. הרשמה "על-תנאי" לקורס ברמה מתקדמת תתקבל מסטודנטים שלומדים באוניברסיטה הפתוחה בסמסטר האביב שלפניו קורס אנגלית: מתקדמים ב1 , וזהו התנאי היחיד שעליהם להשלים לקורס המתקדם, או מסטודנטים שזכאים עדיין להיבחן בקורס אנגלית: מתקדמים ב1 שלמדו בסמסטר קודם.
סטודנטים שלומדים בסמסטר האביב קורס שהוא תנאי קבלה לקורס שהם מבקשים ללמוד בסמסטר הקיץ העוקב, יוכלו להירשם ל"לימודים ברצף" (ראו תת-סעיף 10 בסעיף הרשמה לקורס שיש לו תנאי קבלה)

 


 1. החל מסמסטר סתיו תשע"ו שונו שמות הקורסים באנגלית, מידע נוסף מפורט בסעיף הרשמה לקורסי אנגלית כשפה זרה .

תואר ראשון2 ותואר שני
הרשמה סדירה: 30.4.2020 - 2.6.2020
הרשמה מאוחרת: 3.6.2020- 37.7.2020
הרשמה מאוחרת לסטודנטים הלומדים בחו"ל: 3.6.2020- 23.6.2020
פתיחת סמסטר: 14.7.2020
סיום סמסטר: 14.9.2020

קורסי אנגלית כשפה זרה1
הרשמה סדירה: 30.4.2020 - 2.6.2020
הרשמה מאוחרת: 3.6.2020- 323.6.2020
הרשמה מאוחרת לסטודנטים הלומדים בחו"ל: 3.6.2020 - 14.6.2020
פתיחת סמסטר: 1.7.2020
סיום סמסטר: 8.9.2020

לימודים אינטנסיביים באנגלית כשפה זרה4
הרשמה סדירה: 30.4.2020 - 2.6.2020
הרשמה מאוחרת: 3.6.2020 - 323.6.2020
פתיחת סמסטר 2ג2020: 1.7.2020
סיום סמסטר 2ג2020: 3.8.2020
פתיחת סמסטר 3ג2020: 11.8.2020
סיום סמסטר 3ג2020: 8.9.2020

סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001)
הרשמה סדירה: 30.4.2020 - 22.6.2020
פתיחת סמסטר: 14.7.2020
סיום סמסטר: 14.9.2020

סדנת הכנה בפיסיקה (91463)
הרשמה סדירה: 30.4.2020 - 22.6.2020
פתיחת סמסטר: 14.7.2020
סיום סמסטר: 14.9.2020

– מועדי ההרשמה מתייחסים גם לסטודנטים הלומדים בחו"ל ונקבעים לפי זמן ישראל –1. כולל סדנת גישור ידע באנגלית (91428).

2. כולל הקורס עברית כשפה שנייה (91462).

3. (א)  לא יתקבלו הרשמות לאחר מועד זה,למעט הרשמות של סטודנטים חדשים לקורסים לתואר ראשון ושני שיתקבלו עד 13.7.2020, או הרשמות לקורסי אנגלית כשפה זרה שיתקבלו עד 30.6.2020. 
    (ב) סטודנטים הנרשמים ללימודים החל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר עלול להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן.(ב) סטודנטים הנרשמים ללימודים החל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר עלול להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן.

4. פרטים נוספים בפרק אנגלית כשפה זרה.

לתשומת לב!
החל מסמסטר סתיו תשע"ב (א2012), סטודנטים לתואר ראשון, שביום הרשמתם צברו 18 נקודות זכות ויותר, ישלמו שכר לימוד מופחת בהרשמתם לקורס אקדמי לתואר ראשון שמקנה נקודות זכות. סטודנטים לתואר ראשון שביום הרשמתם טרם צברו 18 נקודות זכות, ישלמו שכר לימוד מלא, בהתאם להחלטות ועדת וינוגרד על הפחתת שכר לימוד לסטודנטים לתואר ראשון. הפחתת שכר הלימוד אינה חלה על קורסים לתעודת הוראה או על קורסי השלמה לתואר שני. על סטודנטים שנרשמים לקורסים אקדמיים לתואר ראשון לבדוק ביום הרשמתם כמה נקודות זכות צברו ולשלם את שכר הלימוד בהתאם למפורט בטבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים בהמשך סעיף זה.

סוג הקורס וסוג התשלום
שכר לימוד מלא לסטודנט שטרם צבר 18 נ"ז1  שכר לימוד מופחת לסטודנט שצבר 18 נ"ז1
שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה 2,094 1,550
תוספת עבור הנחיה מוגברת2 -​​ -​​
​שכר לימוד לקורס בהנחיה מוגברת ​- ​-
​שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה למשרת/מסיים שירות חובה שאינו לוחם ולמשרת/מסיים שירות לאומי3 ​1,884 ​1,395
​שכר לימוד לקורס בהנחיה מוגברת למשרת/מסיים שירות חובה שאינו לוחם ולמשרת/מסיים שירות לאומי3 ​- -
​שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה למשרת/מסיים שירות חובה שהוא לוחם3 ​1,047 775
​שכר לימוד לקורס בהנחיה מוגברת, למשרת/מסיים שירות חובה שהוא לוחם3 ​- ​-
​שכר לימוד עבור הקורס הראשון שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה רגילה4 ​1,465 ​1,085
​שכר לימוד עבור הקורס הראשון שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה מוגברת4 - ​-
​שכר לימוד עבור כל קורס נוסף שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה רגילה4 ​1,675 ​1,240
​שכר לימוד עבור כל קורס נוסף שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה מוגברת4 - ​-

 

בסמסטר קיץ תש"פ (ג2020), לא ייגבה תשלום עבור הנחיה מוגברת. יש להוסיף לשכר הלימוד של כל קורס תוספת קיץ, דמי אבטחה ותשלומים אחרים כמפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים. (הסבר מפורט ראו בסעיף תשלומים אחרים).

סטודנטים שלומדים בחו"ל יוסיפו לשכר הלימוד של כל קורס תוספת חו"ל בגובה 644 ש"ח.


 

 1.  כולל הקורס אנגלית: מתקדמים ב.
 2.  בסמסטר קיץ תש"פ (ג2020), לא ייגבה תשלום עבור הנחיה מוגברת.
 3.  בכפוף להנחיות שבסעיף מלגות.
 4.  ראו הסבר בסעיף הרשמה חוזרת לקורס.

 

סוג הקורס וסוג התשלום
הסכום לתשלום
שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה 2,327
​שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה למשרת/מסיים שירות חובה שאינו לוחם ולמשרת/מסיים שירות לאומי1 ​2,094
​שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה למשרת/מסיים שירות חובה שהוא לוחם1 1,163
​שכר לימוד עבור הקורס הראשון שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה רגילה2 1,628
​שכר לימוד עבור כל קורס נוסף שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה רגילה2 ​1,861

יש להוסיף לשכר הלימוד של כל קורס דמי אבטחה ותשלומים אחרים כמפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים. (הסבר מפורט ראו בסעיף תשלומים אחרים).

סטודנטים שלומדים בחו"ל יוסיפו לשכר הלימוד של כל קורס תוספת חו"ל בגובה 644 ש"ח.


 1.  בכפוף להנחיות שבסעיף מלגות.
 2.  ראו הסבר בסעיף הרשמה חוזרת לקורס.
סוג הקורס
סוג התשלום
הסכום לתשלום
מתקדמים א (רמה B) בסיסי (רמה C) טרום בסיסי ב (רמה D) טרום בסיסי א5​(רמה E)
שכר לימוד לקורס 11,539
(2,000)2
12,337
(3,038)2
12,337
(3,038)2
13,049
(3,963)2
​שכר לימוד לקורס למשרת/מסיים שירות חובה שאינו לוחם ולמשרת/מסיים שירות לאומי3 11,539
(1,800)2
12,337
(2,734)2
12,337
(2,734)2
13,049
(3,566)2
​שכר לימוד לקורס למשרת/מסיים שירות חובה שהוא לוחם3 ​1,539 ​2,337 ​2,337 ​3,049
​שכר לימוד עבור הקורס הראשון שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה 4 ​1,539 ​2,337 ​2,337 ​3,049
​שכר לימוד עבור כל קורס נוסף שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה 4 11,539
(1,600)2
12,337
(2,430)2
12,337
(2,430)2
13,049
(3,170)2


יש להוסיף לשכר הלימוד של כל קורס דמי אבטחה ותשלומים אחרים, כמפורט בטבלה 3 : תשלומים אחרים. (הסבר מפורט ראו בסעיף תשלומים אחרים).

סטודנטים שלומדים בחו"ל יוסיפו לשכר הלימוד של כל קורס תוספת חו"ל בגובה 644 ש"ח. 1. שכר לימוד לסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה, כמפורט בסעיף הרשמה לקורסי אנגלית כשפה זרה.
 2. שכר לימוד לסטודנטים חיצוניים.
 3. בכפוף להנחיות שבסעיף תשלום באמצעות מלגות.
 4. ראו הסבר בסעיף הרשמה חוזרת לקורס.
 5. קורס טרום בסיסי א הינו קורס מורחב הכולל גם את תכני הקורס טרום בסיסי ב
שם הקורס הסכום לתשלום (בש"ח)
סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001) 1,480
​השלמה למשוואות דיפרנציאליות רגילות (20293)
11,047
(775)2
​סדנת הכנה בפיסיקה (91463) ​1,256
קורס הכנה לבחינת פטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים (91440)​ 2,094​​
פרויקט מסכם בהנדסת תעשייה וניהול: התמחות בתפעול וייצור‏ (10923)3 3,644​​
​פרויקט מסכם בהנדסת תעשייה וניהול‏: התמחות במערכות מידע (10985)3 ​3,644​
​מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415) ​2,094
​מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים – אלגברה לינארית (91416) ​1,047
​סדנת גישור ידע באנגלית (91428) ​2,194
​עברית כשפה שנייה (91462) ​1,885
 
בסמסטר קיץ תש"פ (ג2020), לא ייגבה תשלום עבור הנחיה מוגברת. יש להוסיף לשכר הלימוד של כל קורס תוספת קיץ, דמי אבטחה ותשלומים אחרים כמפורט  בטבלה 3 : תשלומים אחרים, (הסבר מפורט ראו בסעיף תשלומים אחרים).
סטודנטים שלומדים בחו"ל יוסיפו לשכר הלימוד של כל קורס תוספת חו"ל בגובה 644 ש"ח.
הערות:
א. חיילים בשירות חובה או משרתים בשירות לאומי, או חיילים משוחררים, או מסיימי שירות לאומי, זכאים למלגת עידוד בכפוף להנחיות בסעיף תשלום באמצעות מלגות.
ב. הנרשמים לאחד מהקורסים המפורטים לעיל בפעם השנייה, זכאים לשלם שכר לימוד מופחת, בכפוף להנחיות בסעיף הרשמה חוזרת לקורס.

 1. שכר לימוד לסטודנטים שטרם צברו 18 נקודות זכות, בכפוף להחלטות ועדת וינוגרד על הפחתת שכר לימוד.
 2. שכר לימוד לסטודנטים שצברו 18 נקודות זכות, בכפוף להחלטות ועדת וינוגרד על הפחתת שכר לימוד.
 3. קורס זה מקנה יחידת שכר לימוד אחת במאזן שמ"א. אין אפשרות להירשם לקורס זה ללא תשלום שכר לימוד.

סוג התשלום הסכום לתשלום (בש"ח)
דמי הרשמה לסטודנט חדש1 בהרשמה באמצעות טופס 419
​דמי הרשמה לסטודנט חדש בהרשמה מקוונת ​379
​דמי הרשמה לסטודנט המחדש הרשמה1 ​209
​דמי הגשת מועמדות לתואר שני2 ​419
דמי הגשת מועמדות ללימודי תעודה/ תעודת הוראה2 419

​תוספת עבור הנחיה מוגברת - בסמסטר קיץ תש"פ (ג2020), לא ייגבה תשלום עבור הנחיה מוגברת

​-
​דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת לסטודנטים חדשים3 ​335
דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת לסטודנטים ותיקים3 406​​
​תשלום עבור תעודת סטודנט4 ​25
​תשלום עבור תעודת סטודנט חלופית ​25
​דמי אבטחה בגין כל קורס5 ​62
דמי אבטחה שנתיים6​​ 410
​תוספת קיץ בגין כל קורס ​288
​תוספת חו"ל בגין כל קורס ​644
​דמי שירותי רווחה7 ​129
תשלום עבור ארגון הסטודנטים הארצי היציג8​​ 10​
​דמי טיפול ועלויות בסיסיים בגין ביטול הרשמה לקורס ​329
​תשלום בגין חומר לימוד שלא הוחזר, במקרה של החלפת קורס או ביטול הרשמה ​380
​תשלום עבור בחינת גמר בתואר שני (14196, 14197, 12997, 14298, 14195)9 ​221