קיץ

סמסטר קיץ



מועדים

קורס/מסלול/סוג תואר
הרשמה סדירה הרשמה מאוחרת פתיחת סמסטר סיום סמסטר מועדי הרשמה לסטודנטים הלומדים בחו"ל
הרשמה סדירה הרשמה מאוחרת
תואר ראשון2 ותואר שני

מ- 18.3.2018

עד 15.5.2018
(יום ג)

מ- 16.5.2018
 
עד 329.6.2018
8.7.2018 7.9.2018
מ- 18.3.2018

עד 15.5.2018
(יום ג)

מ- 16.5.2018

עד 15.6.2018


קורסי אנגלית כשפה זרה1 מ- 18.3.2018
עד 15.5.2018
(יום ג)
מ- 16.5.2018
עד 38.6.2018
17.6.2018 27.8.2018

מ- 18.3.2018
עד 15.5.2018
(יום ג)

מ-16.5.2018

עד 25.5.2018

 

לימודים אינטנסיביים באנגלית כשפה זרה4 מ- 18.3.2018
עד 15.5.2018
(יום ג)
מ-16.5.2018
עד 38.6.2018

17.6.2018

(סמסטר 2ג2018)

17.7.2018

(סמסטר 2ג2018)

25.7.2018

(סמסטר 3ג2018)

27.8.2018

(סמסטר 3ג2018)

סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001) מ-18.3.2018
עד 15.6.2018
8.7.2018 7.9.2018
סדנת הכנה בפיסיקה (91463)

מ-18.3.2018
עד 15.6.2018

8.7.2018 7.9.2018

                                                                        

                                                                            מועדי ההרשמה נקבעים לפי זמן ישראל



 1. כולל סדנת גישור ידע באנגלית (91428).
 2. כולל הקורס עברית כשפה שנייה (91462).
 3. (א) לא יתקבלו הרשמות לאחר מועד זה, למעט הרשמות של סטודנטים חדשים שיתקבלו עד 6.7.2018, או הרשמות לקורסי אנגלית כשפה זרה שיתקבלו עד 15.6.2018.
  (ב) סטודנטים הנרשמים ללימודים החל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר עלול להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן.
 4. פרטים נוספים בפרק אנגלית כשפה זרה.

לתשומת לב!
החל מסמסטר סתיו תשע"ב (א2012), סטודנטים לתואר ראשון, שביום הרשמתם צברו 18 נקודות זכות ויותר, ישלמו שכר לימוד מופחת בהרשמתם לקורס אקדמי לתואר ראשון שמקנה נקודות זכות. סטודנטים לתואר ראשון שביום הרשמתם טרם צברו 18 נקודות זכות, ישלמו שכר לימוד מלא, בהתאם להחלטות ועדת וינוגרד על הפחתת שכר לימוד לסטודנטים לתואר ראשון. הפחתת שכר הלימוד אינה חלה על קורסים לתעודת הוראה או על קורסי השלמה לתואר שני. על סטודנטים שנרשמים לקורסים אקדמיים לתואר ראשון לבדוק ביום הרשמתם כמה נקודות זכות צברו ולשלם את שכר הלימוד בהתאם למפורט בטבלאות שכר לימוד ותשלומים אחרים בהמשך סעיף זה .

סוג הקורס
סוג התשלום
הסכום לתשלום
קורס לתואר ראשון7 קורס לתואר שני
שכר לימוד מלא לסטודנט שטרם צבר 18 נ"ז שכר לימוד מופחת לסטודנט שצבר 18 נ"ז
שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה 2,050 1,517 2,278
תוספת עבור הנחיה מוגברת2 ​298 ​298 ​–
​שכר לימוד לקורס בהנחיה מוגברת ​2,348 ​1,815 ​–
​שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה למשרת/מסיים שירות חובה שאינו לוחם ולמשרת/מסיים שירות לאומי5 ​1,845 ​1,365 ​2,050
​שכר לימוד לקורס בהנחיה מוגברת למשרת/מסיים שירות חובה שאינו לוחם ולמשרת/מסיים שירות לאומי5 ​2,143 1,663 ​–
​שכר לימוד לקורס בהנחיה רגילה למשרת/מסיים שירות חובה שהוא לוחם5 ​1,025 758 1,139
​שכר לימוד לקורס בהנחיה מוגברת, למשרת/מסיים שירות חובה שהוא לוחם5 ​1,323 ​1,056 ​–
​שכר לימוד עבור הקורס הראשון שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה רגילה6 ​1,435 ​1,061 1,594
​שכר לימוד עבור הקורס הראשון שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה מוגברת6 ​1,733 ​1,359 ​–
​שכר לימוד עבור כל קורס נוסף שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה רגילה6 ​1,640 ​1,213 ​1,822
​שכר לימוד עבור כל קורס נוסף שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה בהנחיה מוגברת6 ​1,938 ​1,511 ​–

 

יש להוסיף לשכר הלימוד של כל קורס תוספת קיץ,  דמי אבטחה ותשלומים אחרים כמפורט בטבלה 3 : תשלומים אחרים. (הסבר מפורט ראו בסעיף תשלומים אחרים).

סטודנטים שלומדים בחו"ל יוסיפו לשכר הלימוד של כל קורס תוספת חו"ל בגובה 631 ש"ח.


 

 1.  למעט שכר לימוד לקורסים ספציפיים המפורטים בטבלה 2.
 2.  התשלום עבור הנחיה מוגברת אינו חלק משכר הלימוד.
 3.  שכר לימוד לסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה, כמפורט בסעיף הרשמה לקורסי אנגלית כשפה זרה.
 4. שכר לימוד לסטודנטים חיצוניים.
 5. בכפוף להנחיות שבסעיף מלגות.
 6. ראו הסבר בסעיף הרשמה חוזרת לקורס.
 7. כולל הקורס אנגלית: מתקדמים ב.

 

סוג הקורס
סוג התשלום
הסכום לתשלום
מתקדמים א (רמה B) בסיסי (רמה C) טרום בסיסי ב (רמה D) טרום בסיסי א 5(רמה E)
שכר לימוד לקורס 11,510
(1,963)2
12,265
(2,944)2
12,265
(2,944)2
13,020
(3,926)2
​שכר לימוד לקורס למשרת/מסיים שירות חובה שאינו לוחם ולמשרת/מסיים שירות לאומי3 11,510
(1,767)2
12,265
(2,650)2
12,265
(2,650)2
13,020
(3,533)2
​שכר לימוד לקורס למשרת/מסיים שירות חובה שהוא לוחם3 ​1,510 ​2,265 ​2,265 ​3,020
​שכר לימוד עבור הקורס הראשון שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה 4 ​1,510 ​2,265 ​2,265 ​3,020
​שכר לימוד עבור כל קורס נוסף שהסטודנט נרשם אליו בפעם השנייה 4 11,510
(1,570)2
12,265
(2,355)2
12,265
(2,355)2
13,020
(3,141)2


יש להוסיף לשכר הלימוד של כל קורס תוספת קיץ, דמי אבטחה ותשלומים אחרים, כמפורט בטבלה 3 : תשלומים אחרים. (הסבר מפורט ראו בסעיף תשלומים אחרים).

סטודנטים שלומדים בחו"ל יוסיפו לשכר הלימוד של כל קורס תוספת חו"ל בגובה 631 ש"ח.



 1. שכר לימוד לסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה, כמפורט בסעיף הרשמה לקורסי אנגלית כשפה זרה.
 2. שכר לימוד לסטודנטים חיצוניים.
 3. בכפוף להנחיות שבסעיף תשלום באמצעות מלגות.
 4. ראו הסבר בסעיף הרשמה חוזרת לקורס.
 5. קורס טרום בסיסי א הינו קורס מורחב הכולל גם את תכני הקורס טרום בסיסי ב
שם הקורס הסכום לתשלום (בש"ח)
סדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001) 1,449
​השלמה למשוואות דיפרנציאליות רגילות (20293) 21,025
(758)3
​סדנת הכנה בפיסיקה (91463)4 ​1,230
קורס הכנה לבחינת פטור ב"הנהלת חשבונות וחישובים מסחריים" (91440)​ 2,050​​
פרויקט מסכם בהנדסת תעשייה וניהול: התמחות בתפעול וייצור‏ (10923)5 3,567​​
​פרויקט מסכם בהנדסת תעשייה וניהול‏: התמחות במערכות מידע (10985)5 ​3,567​
​מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415)4 ​2,050
​מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים – אלגברה לינארית (91416) ​1,025
​סדנת גישור ידע באנגלית (91428)4 ​2,050
​עברית כשפה שנייה (91462)4 ​1,845
 
יש להוסיף לשכר הלימוד של כל קורס תוספת קיץ, דמי אבטחה ותשלומים אחרים כמפורט  בטבלה 3 : תשלומים אחרים, (הסבר מפורט ראו בסעיף תשלומים אחרים).
סטודנטים שלומדים בחו"ל יוסיפו לשכר הלימוד של כל קורס תוספת חו"ל בגובה 631 ש"ח.
הערות:
א. חיילים בשירות חובה או משרתים בשירות לאומי, או חיילים משוחררים, או מסיימי שירות לאומי, זכאים למלגת עידוד בכפוף להנחיות בסעיף תשלום באמצעות מלגות.
ב. הנרשמים לאחד מהקורסים המפורטים לעיל בפעם השנייה, זכאים לשלם שכר לימוד מופחת, בכפוף להנחיות בסעיף הרשמה חוזרת לקורס.

 1. שכר הלימוד הנקוב בטבלה הוא שכר לימוד לקורס במתכונת של הנחיה רגילה. לימוד הקורס בהנחיה מוגברת כרוך בתוספת תשלום עבור ההנחיה המוגברת.
 2. שכר לימוד לסטודנטים שטרם צברו 18 נקודות זכות, בכפוף להחלטות ועדת וינוגרד על הפחתת שכר לימוד.
 3. שכר לימוד לסטודנטים שצברו 18 נקודות זכות, בכפוף להחלטות ועדת וינוגרד על הפחתת שכר לימוד.
 4. הקורס מוצע במתכונת של הנחיה מוגברת בלבד, לפיכך, יש להוסיף לשכר הלימוד המצוין בטבלה, תוספת עבור ההנחיה המוגברת.
 5. קורס זה מקנה יחידת שכר לימוד אחת במאזן שמ"א. אין אפשרות להירשם לקורס זה ללא תשלום שכר לימוד.
סוג התשלום הסכום לתשלום (בש"ח)
דמי הרשמה לסטודנט חדש1 בהרשמה באמצעות טופס/במרכז לימוד/מוסד/מכללה 412
​דמי הרשמה לסטודנט חדש בהרשמה מקוונת ​360
​דמי הרשמה לסטודנט המחדש הרשמה1 ​206
​דמי הגשת מועמדות לתואר שני2 ​412
דמי הגשת מועמדות ללימודי תעודה/ תעודת הוראה2 412
​תוספת עבור הנחיה מוגברת ​298
​דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת לסטודנטים חדשים3 ​330
דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת לסטודנטים ותיקים3 400​​
​תשלום עבור תעודת סטודנט4 ​25
​תשלום עבור תעודת סטודנט חלופית ​25
​דמי אבטחה בגין כל קורס5 ​62
דמי אבטחה שנתיים6​​ 410
​תוספת קיץ בגין כל קורס ​283
​תוספת חו"ל בגין כל קורס ​631
​דמי שירותי רווחה7 ​119
תשלום עבור ארגון הסטודנטים הארצי היציג8​​ יפורסם בהמשך​
​דמי טיפול ועלויות בסיסיים בגין ביטול הרשמה לקורס ​324
​תשלום בגין חומר לימוד שלא הוחזר, במקרה של החלפת קורס או ביטול הרשמה ​376
​תשלום עבור בחינת גמר בתואר שני (14196, 14197, 12997, 14298, 14195)9 ​218
​תשלום עבור עבודה מסכמת/עבודת תזה/עבודת גמר/פרויקט לתואר שני ​4,556
​תשלום עבור הרשמה לעבודה סמינריונית שלישית או יותר (בתואר ראשון) ​1,025 
​תשלום עבור הרשמה לעבודה סמינריונית שלישית או יותר (בתואר שני) 1,139 
​תשלום מיוחד עבור הרשמה/כתיבה/הגשה של עבודה סמינריונית באיחור ​512
​תשלום עבור סדנה לכתיבת עבודה סמינריונית (נלמדת במסגרת קורס אקדמי) ​324
​תשלום עבור אישור בעברית או באנגלית על הרשמה ותשלום שכר לימוד10 ​32
​תשלום עבור עותק של קבלה שכבר נשלחה לסטודנט10 ​32
​תשלום עבור אישור מיוחד בעברית או באנגלית על הרשמה ותשלום שכר לימוד10 ​70
​תשלום עבור אישור בעברית או באנגלית על לימודים11 ​32
​תשלום עבור אישור מיוחד בעברית או באנגלית על לימודים11 ​70
​תשלום עבור צילום מחברת בחינה סרוקה וקבלתו באמצעות דואר אלקטרוני ​5
תשלומים עבור בחינות מיוחדות
​בחינה לשיפור ציון לתואר12 ​218
בחינת סוף רמה אנגלית מתקדמים ב (מוגבל לפעם אחת בלבד)13 101​
​בחינת פטור ביישומי מחשב13 ​101
​בחינת פטור בהנהלת חשבונות14 ​101
​בחינת בקיאות על דפי גמרא15 ​101
​בחינת מיון בערבית (91420)15 ​101
​בחינה מיוחדת לסטודנט חו"ל15 ​490
​בחינת אמיר"ם16 ​258
​התייצבות לבחינה מיוחדת ללא הרשמה תקפה17 ​319
תשלומים עבור סדנאות במיומנויות למידה18
​סדנאות בכישורי למידה ​220
​לקראת עבודה סמינריונית – סדנה לכתיבת עבודות (כללי) ​260
​סדנה בכתיבה – ממטלה לבחינה ​220
​הדרכה אישית בלמידה – "אישי בלמידה 5" ​260
תשלומים נוספים 
​ייעוץ מוקדם של הוועדה להכרה בלימודים קודמים, למי שעדיין אינו סטודנט של האוניברסיטה הפתוחה19 ​300
​הרשמה נוספת לבחינה / התייצבות לבחינה ללא הרשמה תקפה19 ​218

​אי-התייצבות לבחינה (ללא הודעה מראש) של זכאים לתנאים המיוחדים הבאים:20

בחינה בחדר נפרד, בחינה על מחשב, שאלון מוקלט
בחינה לסטודנטים בחו"ל
בחינה מיוחדת לסטודנטים בחו"ל

163
218
490

 


 

1. ראו הסבר בסעיף ראו הסבר בסעיף תשלומים אחרים.

2. זכאים לשלם 50% בלבד מדמי הגשת מועמדות : א. בוגרי האוניברסיטה הפתוחה שבקשת מועמדותם הוגשה עד שלוש שנים ממועד סיום התואר הראשון ב. סטודנטים ותיקים באוניברסיטה הפתוחה שלמדו באחד מהסמסטרים הבאים:  א2017, ב2017, ג2017, א2018, ב2018 ראו הסבר בסעיף תשלומים אחרים.   

3. הסבר על תקופות הרשמה ראו בסעיף תקופות הרשמה ומועדי הרשמה. פרטים נוספים בסעיף תשלומים אחרים.

4.תשלום זה חל על כל הנרשמים החדשים ועל כל מי שלא שילם תשלום זה בסמסטרים קודמים.

5. יש להקפיד ולהוסיף סכום זה לתשלום בעבור כל קורס (ראו הסבר בסעיף תשלומים אחרים) .

6. תשלום זה חל על הנרשמים לתואר שני בפסיכולוגיה חברתית.

7. ראו הסבר בסעיף תשלומים אחרים.

8. בהתאם לתיקון לחוק זכויות הסטודנט, עוגן בחקיקה מעמדו של ארגון סטודנטים ארצי יציג. המוסדות להשכלה גבוהה יגבו מהסטודנטים שלומדים בהם תשלום לארגון היציג שישמש לקידומם ולרווחתם של כלל הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה. גובה התשלום ואופן הגבייה טרם נקבעו. פרטים אלה יפורסמו בהמשך באתר האוניברסיטה.

9.  אין אפשרות לבטל הרשמה לבחינות אלה.

10. ניתן להפיק ללא תשלום ניתן להפיק ללא תשלום באמצעות מערכת שאילתא אישורי הרשמה ושכר לימוד וקבלות שנשלחו אל הסטודנט בדואר אלקטרוני במהלך לימודיו.

11. ניתן להפיק גיליון ציונים לתואר ראשון בדוא"ל ללא תשלום, באמצעות מערכת שאילתא.

12. סטודנט שנרשם לבחינה והודיע בכתב על ביטול הרשמתו לאחר השיבוץ לבחינה ועד שני ימי עבודה לפני הבחינה (לא כולל יום הבחינה), יקבל את החזר התשלום בקיזוז דמי טיפול בסך 65 ש"ח. סטודנט שלא התייצב לבחינה או שלא הודיע בכתב על ביטול הרשמתו כמצוין לעיל, לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.

13. התאריך האחרון להרשמה לבחינה ולביטול הרשמה לבחינה בכל מועד בחינה, מפורטים עם פתיחת ההרשמה לבחינה . התאריך האחרון להרשמה לבחינה ולביטול הרשמה לבחינה בכל מועד בחינה, מפורטים עם פתיחת ההרשמה לבחינה במערכת שאילתא ומוקד הפניות והמידע. ביטול הרשמה לבחינה אפשר לבצע באמצעות מערכת שאילתא ומוקד הפניות והמידע. ראו הסבר מפורט בנספח 3, סעיף 3: הרשמה לבחינה וביטול הרשמה.

14 סטודנטים שנרשמו לקורס הכנה לבחינת פטור בהנה"ח (91440), יהיו פטורים מתשלום בגין הרשמה אחת לבחינת הפטור (91419). התאריך האחרון להרשמה לבחינה ולביטול הרשמה לבחינה בכל מועד בחינה, מתפרסמים עם פתיחת ההרשמה לבחינה במערכת שאילתא ומוקד הפניות והמידע. ביטול הרשמה לבחינה ניתן לבצע באמצעות מערכת שאילתא ומוקד הפניות והמידע. ראו הסבר מפורט בנספח 3, סעיף 3: הרשמה לבחינה וביטול הרשמה.

15. הנחיות להרשמה לבחינה והנחיות לביטול ההרשמה לבחינה בחו"ל תקפות גם במקרה של בחינה מיוחדת בחו"ל.

16. סטודנטים שמסיבה כלשהי אינם מתייצבים לבחינת אמיר"ם, כספם יוחזר להם בקיזוז דמי טיפול ועלויות בסך 75 ש"ח. במקרה כזה, אין צורך לפנות אל מרכז ההישגים הלימודיים.

17. ראו הסבר מפורט בסעיף 3 הרשמה לבחינה וביטול הרשמה.

18. ראו הסבר מפורט בסעיף הדרכה בלמידה, ובסעיף הרשמה לסדנאות בכישורי למידה.

19. ראו הסבר מפורט בסעיף . ראו הסבר מפורט בסעיף בקשה להכרה בלימודים קודמים ו/או בקשה לאישור תכנית לימודים.

20. סטודנטים שיבטלו את הרשמתם עד יום לפני הבחינה יחויבו ב-50% מהתשלום. 

 
להלן תחשיב שכר לימוד לתואר ראשון, מעודכן עפ"י שכר הלימוד בסמסטר קיץ תשע"ח (ג2018):
 
1.    שכר לימוד לתואר ראשון
סטודנט הלומד לתואר ראשון חייב בתשלום השווה לשכר הלימוד השנתי המפורסם ע"י ות"ת ולפי 3 שנות תקן, (או 4 שנות תקן ללימודי הנדסה ו/או לימודים 4 שנתיים אחרים).
סטודנט הלומד לתואר ראשון חייב בתשלום שכר לימוד מצטבר מינימלי של 20 קורסים בהנחיה רגילה, (או 27 קורסים בלימודי הנדסה).
 
להלן אופן חישוב שכר הלימוד לקורס בהנחיה רגילה לתואר ראשון:
שכר לימוד המאושר ע"י ות"ת לשנה  X  שלוש שנות תקן  = שכר לימוד לקורס אקדמי בהנחיה רגילה
                                    20 קורסים
 
2.    שכר לימוד
סטודנט שטרם צבר 18 נ"ז חייב על פי הנחיות ות"ת בשכר לימוד מלא (ללא הנחת וינוגרד).
לאחר שהסטודנט צבר 18 נ"ז יבוצע החזר כספי רטרואקטיבי בגין הקורסים שעבורם שילם שכר לימוד מלא.
שכר לימוד מלא לקורס לסטודנט שטרם צבר 18 נ"ז  - 2,050 ₪
שכר לימוד מופחת לקורס  לסטודנט שצבר 18 נ"ז  -    1,517 ₪
 
3.     תשלומים חד פעמיים (בנוסף לתשלום שכר הלימוד)
·  דמי הרשמה לסטודנט חדש  -   412 ₪
         סטודנט הנרשם בהרשמה מקוונת ישלם דמי הרשמה מופחתים בסך 360  
·  תעודת סטודנט  -  25 ₪
 
4.     תשלומים נלווים לכל הרשמה לקורס (בנוסף לתשלום שכר הלימוד)
·  דמי אבטחה  -  62 ₪, בעבור כל קורס
·  תוספת עבור הנחיה מוגברת  - 298 ₪ , בעבור כל קורס שנלמד בהנחיה מוגברת
·  תוספת קיץ  -  283 ₪, בעבור כל קורס בסמסטר קיץ
 
5.     דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת
 סטודנטים חדשים הנרשמים לאחר סיום הרשמה סדירה יחויבו בדמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת בסך 330 ₪
    
6.      הבהרות 
א.     התחשיב הוא בעבור קורסים אקדמיים בלבד לתואר ראשון אשר מקנים נקודות זכות.
ב.      התחשיב רלוונטי לסטודנט שהגיש תכנית לימודים מאושרת לתואר ראשון ובתנאי שלמד אך ורק קורסים בהתאם לתכנית ועפ"י תחשיב נקודות זכות מינימאליות שנקבעו לתכנית התואר אותו הוא לומד.
ג.       אם תכנית מסוימת לתואר כוללת יותר מ- 20 קורסים, הקורסים הנוספים נלמדים ללא תשלום שכר לימוד, עד למכסת נקודות הזכות המינימלית לתואר אותו לומד הסטודנט ובכפוף לתנאים המפורטים בהנחיות ההרשמה. אם התכנית כוללת פחות מ- 20 קורסים, שכר הלימוד הנדרש הינו שכר לימוד לתואר ראשון, כפי שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
ד.      התחשיב אינו כולל שכר לימוד עבור קורסים שאינם מקנים נקודות זכות לתואר, (למעט קורס אנגלית מתקדמים ב (רמה A) והקורס יישומי מחשב ויסודות התכנות למדעים‏ (20127), בתכניות הלימודים בהן חלה חובה ללמוד הקורס).
ה.      התחשיב אינו רלוונטי לתואר בהנדסה שהוא אקוויוולנט לתואר ארבע שנתי באוניברסיטה אחרת.
ו.       התחשיב אינו כולל שכר לימוד עבור הרשמות חוזרות לקורס.
ז.       לשכר הלימוד המשולם על ידי גורם מממן, יש להוסיף תשלום של 25% על שכר הלימוד הבסיסי עבור כל קורס אקדמי בהתאם להחלטות המועצה להשכלה גבוהה לסטודנטים המקבלים מימון על ידי גורם מממן.
ח.      האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התחשיב הנ"ל, ואף לגבות הפרשים, בהתאם לעליית המדד, או להוראות כל דין.

א. תשלום בהסדר אשראי של האוניברסיטה הפתוחה – ניתן לשלם עד 5 תשלומים ללא ריבית בכל תקופת ההרשמה, בכפוף למועד שבו תיקלט בקשת ההרשמה במחשב האוניברסיטה הפתוחה.

תשומת לב: מועד החיוב הראשון הינו בהתאם ליום החיוב המוסכם בין הנרשם לבין חברת האשראי.

ב. תשלום אחד רגיל.
 
ג. תשלום בהסדרי קרדיט:
 • אפשר לשלם בלא פחות מ-3 תשלומים ולכל היותר ב-18 תשלומים. אם לא יצוין מספר התשלומים, הגבייה תתבצע ב-3 תשלומים למשלמים בויזה קרדיט ובדיינרס קרדיט.
 • למשלמים בישראקרדיט או באמריקן אקספרס קרדיט –   מספר התשלומים ייקבע על-ידי חברת האשראי.
 • הסדרי הקרדיט מתקיימים בין מחזיקי כרטיס האשראי לבין חברות האשראי, והאוניברסיטה הפתוחה אינה אחראית לשינויים העלולים לחול בהסדרים אלה.


 

 

טבלה 4: קורסים אקדמיים וקורסי אנגלית כשפה זרה

השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח)
תקופה קורסים אקדמיים1 קורסים באנגלית כשפה זרה2
(לא אינטנסיבי)
קורסים אינטנסיביים
באנגלית כשפה זרה

רמות בסיסי, מתקדמים א

 סמסטר 2ג2018 (מחזור יולי)

רמות מתקדמים א, מתקדמים ב

 סמסטר 3ג2018 (מחזור אוגוסט)

החלפת קורס3 0 עד 22.5.2018 עד 22.5.2018 עד 22.5.2018 עד 22.5.2018 ללא חיוב כספי
1
מ-23.5.2018
עד 6.7.2018
מ-23.5.2018
עד 15.6.2018
מ-23.5.2018
עד 15.6.2018
מ-23.5.2018
עד 15.6.2018
324
החלפת קורס דחוי3 0 עד 22.5.2018 עד 22.5.2018 עד 22.5.2018 עד 22.5.2018 ללא חיוב כספי
1
מ-23.5.2018
עד 6.7.2018
מ- 23.5.2018
עד 15.6.2018
מ- 23.5.2018
עד 15.6.2018
מ- 23.5.2018
עד 15.6.2018
324
דחיית לימודים בקורס4,3 0 עד 8.6.2018 עד 18.5.2018 עד 18.5.2018 עד 26.6.2018 ללא חיוב כספי
1
מ-10.6.2018
עד 6.7.2018
מ-20.5.2018
עד 15.6.2018
מ-20.5.2018
עד 15.6.2018
מ-27.6.2018
עד 24.7.2018
373
2
מ-8.7.2018
עד 20.7.2018
מ-17.6.2018
עד 29.6.2018
מ-17.6.2018
עד 22.6.2018
מ-25.7.2018
עד 31.7.2018
465
3
מ-22.7.2018
עד 27.7.2018
מ-1.7.2018
עד 6.7.2018
מ-24.6.2018
עד 29.6.2018
מ-1.8.2018
עד 7.8.2018
745
החלפת קורס ודחייתו 3, 4 0 עד 8.6.2018 עד 18.5.2018 עד 18.5.2018 עד 26.6.2018 ללא חיוב כספי
1
מ-10.6.2018
עד 6.7.2018
מ-20.5.2018
עד 15.6.2018
מ-20.5.2018
עד 15.6.2018
מ-27.6.2018
עד 24.7.2018
373
2
מ-8.7.2018
עד 20.7.2018
מ-17.6.2018
עד 29.6.2018
מ-17.6.2018
עד 22.6.2018
מ-25.7.2018
עד 31.7.2018
465
3
מ-22.7.2018
עד 27.7.2018
מ-1.7.2018
עד 6.7.2018
מ-24.6.2018
עד 29.6.2018
מ-1.8.2018
עד 7.8.2018
745
ביטול הרשמה לקורס5, 4 1 עד 8.6.2018 עד 18.5.2018 עד 18.5.2018 עד 18.5.2018 6324
2
מ-10.6.2018
עד 6.7.2018
מ-20.5.2018
עד 15.6.2018
מ-20.5.2018
עד 15.6.2018
מ-20.5.2018
עד 24.7.2018
7465
3
מ-8.7.2018
עד 827.7.2018
מ-17.6.2018
עד 96.7.2018
מ-17.6.2018
עד 22.6.2018
מ-25.7.2018
עד 31.7.2018
7648

הערות:

 • מלגת עידוד לחייל בשירות חובה או למשרת בשירות לאומי, או לחייל משוחרר או למסיים שירות לאומי, חלה גם על דמי הטיפול והעלויות בגין שינויים בהרשמה, למעט על דמי הטיפול והעלויות הבסיסיים בגין ביטול הרשמה.
 • מסטודנט שקיבל מלגת עידוד לחייל לוחם או לחייל משוחרר שהוא לוחם, לא ייגבו דמי טיפול ועלויות בגין החלפת קורס, דחיית לימודים והחלפת קורס ודחייתו. במקרה של ביטול ההרשמה, הוא יחויב בדמי טיפול ועלויות בסך 324 ש"ח.

  לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה.






 1. כולל הקורסים: מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415), קורס הכנה לבחינת פטור בהנהלת חשבונות וחישובים מסחריים (91440), עברית כשפה שנייה (91462) וקורסים אקדמיים הנלמדים גם במסגרת המסלול לתעודת הוראה וקורסים לקבלת רשיון הוראה קבוע.
 2. כולל הקורס אנגלית מתקדמים ב (רמה A) וסדנת גישור ידע באנגלית (91428).
 3. לפני הגשת הבקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים, על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש, וכי לא קיימת מגבלה כלשהי שתגרום לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר הלימוד או בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
 4. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
 5. בביטול הרשמה לקורס, בנוסף לדמי הטיפול והעלויות, לא מוחזרים לסטודנט דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
 6. סטודנטים חדשים שיבטלו הרשמתם בתקופה 1 (בלבד), לא יחויב בדמי טיפול אלה, יקוזזו מההחזר רק דמי הרשמה לסטודנט חדש.
 7. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה 2 ו-3, יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד.
 8. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18, יוכלו לבטל את הרשמתם בסמסטר קיץ תשע"ח (ג2018),  עד 3.8.2018.
 9. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18, יוכלו לבטל הרשמתם לקורסי אנגלית בסמסטר קיץ תשע"ח (ג2018), עד 13.7.2018.

 


טבלה 5: הקורסים מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים – אלגברה לינארית (91416), השלמה למשוואות דיפרנציאליות רגילות (20293), סדנת הכנה בפיסיקה (91463) וסדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001)

  השינוי המבוקש מועד קבלת הבקשה דמי טיפול ועלויות (בש"ח)
  תקופה

  מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים – אלגברה לינארית (91416)1, השלמה למשוואות דיפרנציאליות רגילות (20293)

  סדנת הכנה בפיסיקה (91463) וסדנת רענון במתמטיקה לתלמידי מדעי החברה (95001)

  החלפת קורס3 0 עד 22.5.2018 ללא חיוב כספי
  1
  מ- 23.5.2018
  עד 6.7.2018
  194
  החלפת קורס דחוי3 0 עד 22.5.2018 ללא חיוב כספי
  1
  מ-23.5.2018
  עד 6.7.2018
  194
  דחיית לימודים
  בקורס2, 3
  0 עד 8.6.2018 ללא חיוב כספי
  1
  מ-10.6.2018
  עד 6.7.2018
  224
  2
  מ-8.7.2018
  עד 20.7.2018
  279
  3
   מ-22.7.2018
  עד 27.7.2018
  447
  החלפת קורס
  ודחייתו2, 3
  0 עד 8.6.2018 ללא חיוב כספי
  1
  מ-10.6.2018
  עד 6.7.2018
  224
  2
  מ-8.7.2018
  עד 20.7.2018
  279
  3
  מ-22.7.2018
  עד 27.7.2018
  447
  ביטול הרשמה לקורס2, 4 1 עד 8.6.2018 5194
  2
  מ-10.6.2018
  עד 6.7.2018
  6279
  3
  מ-8.7.2018
  עד 727.7.2018
  6389

  לא יתקבלו בקשות לשינויים בהרשמה לאחר המועד האחרון המפורט בטבלה.




  1. תקופות זכאות ודמי טיפול ועלויות לקורס מתמטיקה למוסמך במינהל עסקים (91415) מפורטים בטבלה 4.
  2. לא ניתן לבטל הרשמה לקורס דחוי או לקורס שהוחלף ונדחה.
  3. לפני הגשת בקשה להחלפת קורס ולדחיית לימודים על הסטודנטים לוודא שהם ממלאים את כל התנאים לקורס החדש וכי לא קיימת מגבלה כלשהי שתגרום להרשמה לקורס החדש להיקלט כהרשמה לא תקינה בסמסטר אליו נדחו הלימודים.
  4. בביטול הרשמה לקורס, בנוסף לדמי טיפול ועלויות, לא מוחזרים לסטודנט דמי הרשמה, דמי טיפול ועלויות בגין הרשמה מאוחרת ודמי תעודת סטודנט (אם התעודה הופקה כבר).
  5. סטודנטים חדשים  שיבטלו הרשמתם בתקופה 1 (בלבד), לא יחויב בדמי טיפול אלה, יקוזזו מההחזר רק דמי הרשמה לסטודנט חדש.
  6. סטודנטים חדשים המבטלים הרשמתם ליותר מקורס אחד בתקופה 2 ו- 3, יחויבו בדמי טיפול ועלויות פעם אחת בלבד.
  7. סטודנטים חדשים מתחת לגיל 18 יוכלו לבטל הרשמתם בסמסטר קיץ תשע"ח (ג2018), עד 3.8.2018.
סמסטר הקיץ מתקיים במקביל למועדי הבחינות של סמסטר האביב. לפיכך, ייתכן מאוד שתהיה חפיפה בין מועדי המפגשים ומועדי הבחינות. חפיפה כזאת לא תהיה עילה לטענות, לתביעות או להקלות כלשהן. על סטודנטים שנרשמים בסמסטר הקיץ ליותר מקורס אחד, לוודא לפני ההרשמה שאין חפיפה במועדי הבחינות בקורסים. אם קיימת חפיפה יש לבחור בקורס אחר או לגשת לבחינה במועד ב.
מועדי הבחינות בקורסים מפורסמים באתר האוניברסיטה בפרק בחינות.

 

סמסטר הקיץ הוא סמסטר אינטנסיבי שאורכו תשעה שבועות.
בסמסטר הקיץ יש לשלם תוספת קיץ עבור כל קורס. גובה תוספת קיץ מפורט בטבלה 3: תשלומים אחרים, בסעיף טבלאות שכר לימוד.
 
סמסטר הקיץ מתקיים במקביל למועדי הבחינות של סמסטר האביב. לפיכך, ייתכן מאוד שתהיה חפיפה בין מועדי המפגשים ומועדי הבחינות. חפיפה כזאת לא תהיה עילה לטענות, לתביעות או להקלות כלשהן. על סטודנטים שנרשמים בסמסטר הקיץ ליותר מקורס אחד, לוודא לפני ההרשמה שאין חפיפה במועדי הבחינות בקורסים. אם קיימת חפיפה יש לבחור בקורס אחר או לגשת לבחינה במועד ב.
מועדי הבחינות בקורסים מפורסמים באתר האוניברסיטה בפרק בחינות.​
בסמסטר הקיץ לא יתקבלו הרשמות "על-תנאי", למעט במקרים הבאים:
1. הרשמה "על-תנאי" לקורס באנגלית כשפה זרה תתקבל מסטודנטים שלמדו באוניברסיטה הפתוחה, בסמסטר האביב שלפניו, את הקורס ברמה הנמוכה יותר או שזכאים עדיין להיבחן בקורס ברמה הנמוכה יותר.
2. הרשמה "על-תנאי" לקורס ברמה מתקדמת תתקבל מסטודנטים שלומדים באוניברסיטה הפתוחה בסמסטר האביב שלפניו קורס אנגלית: מתקדמים ב1 , וזהו התנאי היחיד שעליהם להשלים לקורס המתקדם, או מסטודנטים שזכאים עדיין להיבחן בקורס אנגלית: מתקדמים ב1 שלמדו בסמסטר קודם.
סטודנטים שלומדים בסמסטר האביב קורס שהוא תנאי קבלה לקורס שהם מבקשים ללמוד בסמסטר הקיץ העוקב, יוכלו להירשם ל"לימודים ברצף" (ראו תת-סעיף 10 בסעיף הרשמה לקורס שיש לו תנאי קבלה)

 


 1. החל מסמסטר סתיו תשע"ו שונו שמות הקורסים באנגלית, מידע נוסף מפורט בסעיף הרשמה לקורסי אנגלית כשפה זרה .