יצירת קשר

מזכירות דיקנט הסטודנטים

טלפון: 09-7781497

פקס: 09-7780634

דוא"ל: deanst@openu.ac.il


מדור סיוע כלכלי

טלפון: 09-7782222

דוא"ל: milgot@openu.ac.il

 

מרכז אית"ן

טלפון: 09-7781958

מענה טלפוני בימים א' - ד' 09:00-11:00 וביום ה' 14:00-16:00

דוא"ל: m-eitan@openu.ac.il

פקס: 09-7780628

 

מדור אופג'וב

טלפון: 09-7781504

דוא"ל: opjob@openu.ac.il

פקס: 09-7780634

 

ראש תחום אוכלוסיות מגוונות

טלפון: 09-7783342

שעות המענה: בימים א'-ה' 10:00 - 12:00

דוא"ל: kidumstudents@openu.ac.il

 

רכזת תחום הורות ולידה

טלפון: 09-7781498

דוא"ל: deanst@openu.ac.il

 

רכז הספורט

טלפון: 09-7781499

דוא"ל: sport@openu.ac.il

פקס: 09-7780634


דלת פתוחה לדיקן הסטודנטים

דיקן הסטודנטים פותח את דלתו לכל סטודנט בכל עניין.

יש לתאם את הפגישה עם מזכירות דיקנט הסטודנטים בטל: 09-7781498 (לא יתקיימו פגישות ללא תיאום).