אודות הרווחה

הנהלת האו"פ קובעת, מדי שנה, את התקציב המאושר לצורכי רווחה באו"פ. משנתקבלו ההחלטות, הן מיושמות באמצעות מדור הרווחה שבמינהל משאבי אנוש הפועל רבות לרווחת העובדים ומציע מגוון רחב של פעילויות, המפורסמות מידי שנה בתכנית הרווחה,
בין הפעילויות המוצעות: ציון ימי חג ומועד, מתן שי לחגים , מענקים לארועים משפחתיים , פעילויות לילדי עובדים ונכדיהם ועוד.
 

יצירת קשר

מדור רווחה - ורד שוורץ

טלפון: 09-7781568
פקס: 09-7780644
דוא"ל: Revaha@openu.ac.il