אודות הרווחה

הנהלת האו"פ קובעת, מדי שנה, את התקציב המאושר לצורכי רווחה באו"פ. משנתקבלו ההחלטות, הן מיושמות באמצעות מחלקת הרווחה שבמינהל משאבי אנוש הפועלת רבות לרווחת העובדים ומציעה מגוון רחב של פעילויות, המפורסמות באמצעות הדואר האלקטרוני ובפורטל הרווחה.
פתח הכל