אישורי כניסה והשאלה לספריות אקדמיות אחרות

הנפקת אישורי ההשאלה מתבצעת בשירות עצמי בלבד.
השירות ניתן לסטודנטים הרשומים לקורס סמינריוני או לעבודה סמינריונית 
ולסטודנטים לתואר שני אשר השלימו את ההדרכה הביבליוגרפית.​
הנפקת האישור מתבצעת דרך השאילתא על פי הנחיות להנפקת אישורי כניסה והשאלה לספריות אחרות​. 

​ראו טבלה המופיעה מטה:
(*)   עיון בלבד, ללא תשלום, בהצגת כרטיס סטודנט בתוקף.
(**) סטודנטים לתואר ראשון או שני, שהשלימו את ההדרכה הביבליוגרפית והרשומים 
      לקורס סמינריוני או לעבודה סמינריונית, רשאים לשאול ספרים מהספריות האוניברסיטאיות לעיל.
​​
שם הספרייה עיון ללא תשלום * השאלה לתואר ראשון ** השאלה לתואר שני **
אוניברסיטת תל אביב כן לא כן
אוניברסיטת בר אילן כן כן כן
אוניברסיטת חיפה כן כן כן
האוניברסיטה העברית כן לא כן
אוניברסיטת בן גוריון כן כן כן
הספרייה הלאומית כן כן כן
הטכניון (מלבד הספרייה לרפואה) כן כן כן