המרת בגרויות

משרד החינוך קבע 16 מקצועות שבהם אפשר להמיר לימודים בבית הספר ועמידה בבחינות בגרות  בקורסים אקדמיים. באחדים מהמקצועות ההמרה מלאה, כלומר הקורסים מחליפים את כל יחידות הבגרות, ובאחרים ההמרה חלקית, כלומר הקורסים מחליפים רק חלק מיחידות הבגרות. לפירוט ראו טבלת המרת הבגרויות.
 
מקצועות ההמרה: ספרות, לשון, אמנות, קולנוע, עולם הערבים והאסלאם, היסטוריה, פילוסופיה, תקשורת, אזרחות, מדעי החברה, גיאוגרפיה, מתמטיקה, מדעי המחשב, פיזיקה, ביולוגיה וכימיה.
 
יש לסיים את הלימודים בקורסי ההמרה עד אמצע כתה יב. בדרך כלל, תלמידים מספיקים להמיר מקצוע אחד או שניים.
 
תלמידים ישוחררו מלימוד מקצוע המרה בביה"ס רק לאחר שסיימו בהצלחה את קורס ההמרה הראשון (נוסף על הקורס המקדים), ולאחר שקיבלו אישור מבית הספר, אך לא לפני תום כיתה י.
 

ציונים בתעודת הבגרות

חישוב הציון לתעודת הבגרות יכלול בונוס על פי החלטות משרד החינוך:
  • קורסים שנלמדו עד תום שנת הלימודים תשע"ז – לכל ציון סופי בקורס אקדמי יתווספו 8 נקודות לחישוב ציון הבגרות;
  • קורסים שיילמדו משנת הלימודים תשע"ח – לכל ציון סופי בקורס אקדמי יתווספו 20 אחוזים לחישוב ציון הבגרות.
 

לפרטים נוספים

מאירה אבידר, הממונה על תכניות ייחודיות לתלמידים מצטיינים, האגף למחוננים ולמצטיינים במשרד החינוך

דוא"ל: meiraav@education.gov.il