משרד החינוך קבע 18 מקצועות שבהם אפשר להמיר לימודים בבית הספר ועמידה בבחינות בגרות בקורסים אקדמיים. באחדים מהמקצועות ההמרה מלאה, כלומר הקורסים מחליפים את כל יחידות הבגרות, ובאחרים ההמרה חלקית, כלומר הקורסים מחליפים רק חלק מיחידות הבגרות. לפירוט ראו טבלת המרת בגרויות.

מקצועות ההמרה:
עולם הערבים והאסלאם, ספרות, עברית, גיאוגרפיה, מוסיקה, היסטוריה, קולנוע, פילוסופיה, אמנות, תקשורת, אזרחות, מדעי החברה, ביולוגיה, כימיה, מדעי המחשב, פיזיקה, מתמטיקה.

לתשומת לבכם, מומלץ לעיין בטבלת ההמרה טרם ההרשמה. 

בחלק ממקצועות ההמרה נכלל שאלון שעליו יש להיבחן במסגרת בית הספר. כמו כן, ישנם מקצועות המרה המכילים חלק מעשי שחובה לבצע במסגרת בית הספר.

מאחר שמדובר בלימודים ברמה אוניברסיטאית, הציונים הסופיים שיתקבלו בקורסים האקדמיים יזכו לתוספת של 20% בתעודת הבגרות (הפקטור ניתן ע"י משרד החינוך והציון מקסימלי בתעודת הבגרות הוא 100).

יש לסיים את הלימודים בקורסי ההמרה עד אמצע כתה י"ב. בדרך כלל, תלמידים מספיקים להמיר מקצוע אחד או שניים.

תלמידים ישוחררו מלימוד מקצוע המרה בביה"ס רק לאחר שסיימו בהצלחה את קורס ההמרה הראשון (נוסף על הקורס המקדים), ולאחר שקיבלו אישור מבית הספר, אך לא לפני תום כיתה י'. 


חדש! המרה מלאה במתמטיקה

החל מסמסטר סתיו ​תשפ"ב (2022א') משרד החינוך אישר המרת בגרות מלאה במתמטיקה ברמת 5 יחידות לימוד ב- 4 קורסים אקדמיים.

למידע מפורט: במקום בחינות בגרות במתמטיקה - צוברים נקודות זכות לתואר

נשמח לסייע במידע ​​​נוסף שיידרש בדוא"ל: [email protected].


ציונים בתעודת הבגרות - יתרון מובנה

 חישוב הציון לתעודת הבגרות יכלול בונוס על פי החלטות משרד החינוך:

  • קורסים שנלמדו עד תום שנת הלימודים תשע"ז – לכל ציון סופי בקורס אקדמי יתווספו 8 נקודות לחישוב ציון הבגרות.

  • קורסים שיילמדו משנת הלימודים תשע"ח – לכל ציון סופי בקורס אקדמי יתווספו 20 אחוזים לחישוב ציון הבגרות, עד לציון מקסימלי של 100.

 

מידע נוסף על אודות המרת בגרויות תוכלו למצוא באתר משרד החינוך.

לפרטים נוספים

אבישג עידן, הממונה על תכניות ייחודיות לתלמידים מצטיינים, האגף למחוננים ולמצטיינים במשרד החינוך

טלפון: 09-7782222
דוא"ל: [email protected]