נאמין בסטודנטיות המוכשרות של האוניברסיטה הפתוחה שנותנות לנו השראה לקידום נשים ומגוון

סטודנטיות
סטודנטיות
חוקרות

נקשיב לחוקרות של האו"פ ונלמד מהן איך לקדם את הידע האנושי ולהגיע להישגים משמעותיים

חוקרות

נציע רעיונות חדשים שיובילו לצמצום ההטיות המגדריות באקדמיה בפרט ובחברה בכללותה

רעיונות לשינוי
רעיונות לשינוי
הפעילות באו"פ

נפעל באוניברסיטה שמקדמת הוגנות מגדרית כדי שכולנו נזכה להזדמנויות שוות באקדמיה

הפעילות באו"פ