אם צברת כבר 48 נקודות זכות במסגרת לימודיך באוניברסיטה, נשלח אליך מכתב ובו המלצה להכין תכנית לימודים ולהעביר אותה לוועדה לאישור תכניות לימודים (ועדה הבוחנת את מכלול הקורסים של כל סטודנט/ית ובודקת אם התמלאו כל הדרישות לתואר המבוקש).  

למכתב שקיבלת מצורף תדפיס הכולל את רשימת הקורסים שכבר עברת בהצלחה וכן הקורסים הנלמדים נכון למועד הפקת התדפיס.

האופי המודולרי של הלימודים באוניברסיטה הפתוחה מאפשר לך להירשם לקורסים בודדים שלא במסגרת תכנית לימודים מלאה. כעת, מכיוון שעברת בהצלחה מספר מסוים של קורסים, אנו ממליצים לך לעצור ולבחון מה למדת עד כה ומה ברצונך ללמוד בהמשך הדרך. 

כדי להחליט אילו קורסים ברצונך ללמוד עד סוף התואר, אנו מציעים לך להיפגש עם אחד או אחת מהיועצים ללימודים אקדמיים של האוניברסיטה. היועצים שלנו יכולים לסייע לך לבנות את תכנית הלימודים במלואה. את פגישת הייעוץ ניתן לתאם באמצעות מוקד הפניות.

 

מה צריך להכין ובמה להצטייד לקראת הפגישה עם היועץ/ת?

בשלב הראשון: עליך להגדיר איזה תואר ברצונך ללמוד. לדוגמה: תואר חד-חוגי בפסיכולוגיה, תואר דו-חוגי בתקשורת ובהיסטוריה, או אולי תואר במדעי החברה והרוח.

בשלב השני: עליך להיכנס לתכנית הלימודים הרלוונטית כפי שהיא מופיעה באתר האוניברסיטה הפתוחה, לעבור עליה ולבחור את קורסי הבחירה שברצונך ללמוד. כדאי להתחיל בקורסים המתקדמים, לבדוק מהם תנאי הקדם שלהם (קורסים ברמה רגילה, קורסי אנגלית), ובהתאם לכך לבחור את הקורסים ברמה הרגילה הנדרשים.

בשלב השלישי: עליך להציג לפני היועץ או היועצת את הקורסים שבחרת בהתאם לתכנית הלימודים הרלוונטית ולוודא איתם שאכן בחרת נכון. בשלב הזה היועץ או היועצת יבדקו את הבחירות שלך, ימליצו על שינויים במידת הצורך ויכוונו אותך לתכנית המיטבית בעבורך.

 

מה צריך לעשות לאחר בניית התכנית?

1. לציין על גבי התדפיס את שם התואר המבוקש.
2. להוסיף את רשימת הקורסים שבכוונתך ללמוד לשם השלמת הדרישות לתואר.
3. לשלוח את התדפיס עם התכנית המלאה אל מזכירות הוועדה לאישור תכניות לימודים (בעזרת היועץ/ת או באמצעות מוקד הפניות).

לאחר בדיקת התכנית, יישלח אליך אישור לתכנית או בקשה לעריכת תיקונים. אם התבקשת לערוך תיקונים בתכנית, ניתן כמובן להתייעץ שוב עם יועץ/ת ללימודים אקדמיים.

 

האם לאחר אישור התכנית אפשר להכניס בה שינויים? 

כמובן. כאשר מוסיפים את הקורסים אין צורך להחליט מראש איזה קורס יילמד בכל סמסטר.
כמו כן, אפשר לשנות תכנית לימודים. כלומר, גם אם בחרת להירשם לקורס בחירה מסוים ולבסוף ברצונך ללמוד קורס אחר, אפשר לשנות זאת בתכנית.

 

מה יקרה אם לא אגיש תכנית לאישור הוועדה לאישור תכניות לימודים?
הוועדה תבדוק את מכלול הקורסים שלמדת ועברת בהצלחה לקראת סיום התואר.

 

למידע מורחב על אישור תכניות לימודים

איך בונים תכנית לימודים?

בניית תכנית לימודים

מדריך מצולם לבניית תכנית לימודים

בחירת קורסים בתואר רב-תחומי

בחירת קורסים בתואר רב-תחומי

כך תיעזרו באתר האו"פ כדי לבחור קורסים בתואר רב תחומי (תואר כללי)

בחירת קורסים בתואר תחומי

בחירת קורסים בתואר תחומי

כך תיעזרו באתר האו"פ כדי לבחור קורסים בתואר תחומי