הנחות במעונות יום של משרד התמ"ת לסטודנטים הורים

הורים ולומדים? מגיעה לכם הנחה במעונות יום של משרד התמ"ת

סטודנטים הורים יהיו זכאים להשתתפות המדינה בעלות שכר הלימוד במעונות יום, במשפחתונים או בצהרונים שבפיקוח משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (תמ"ת), אם הם עומדים בתנאים הבאים: 

•ההורה לומד לתואר ראשון בהיקף של 3 קורסים בסמסטר לפחות. על הקורסים להקנות נקודות זכות לתואר. 

תקופת הזכאות לתמיכה לפי סעיף זה לא תעלה על שלוש שנים. 

•ההורה עובד 24 שעות שבועיות או יותר, ולומד בתכנית חלקית לתואר ראשון בהיקף של קורס אחד בסמסטר לפחות. על הקורס להקנות נקודות זכות לתואר. 

בדקו את זכאותכם לתמיכה, על פי שנת הלימודים והמסגרת הרלוונטית.

 

איך מגישים בקשה?

 באתר האינטרנט של האגף למעונות יום של משרד התמ"ת

טלפון מוקד האגף למעונות יום: 03-9533300

תמיכה טכנית 1299