הנחות במעונות יום של משרד התמ"ת לסטודנטים הורים

הורים ולומדים? מגיעה לכם הנחה במעונות יום של משרד התמ"ת

סטודנטים הורים יהיו זכאים להשתתפות המדינה בעלות שכר הלימוד במעונות יום, במשפחתונים או בצהרונים שבפיקוח משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (תמ"ת), אם הם עומדים בתנאים הבאים: 

•ההורה לומד לתואר ראשון בהיקף של 3 קורסים בסמסטר לפחות. על הקורסים להקנות נקודות זכות לתואר. 

תקופת הזכאות לתמיכה לפי סעיף זה לא תעלה על שלוש שנים. 

•ההורה עובד 24 שעות שבועיות או יותר, ולומד בתכנית חלקית לתואר ראשון בהיקף של קורס אחד בסמסטר לפחות. על הקורס להקנות נקודות זכות לתואר. 

בדקו את זכאותכם לתמיכה, על פי שנת הלימודים והמסגרת הרלוונטית, להלן קריטריונים (מבחני תמיכה) להשתתפות המדינה בעלות שכר לימוד במסגרות לילדים.

 

מה צריך לעשות?

 להגיש בקשה באחת משתי הדרכים הבאות:

•בדואר – יש לפנות אל מנהלי המעונות, המשפחתונים או הצהרונים ולמלא ערכת הרשמה. את הטפסים יש לשלוח בדואר רשום אל משרד התמ"ת.

באתר האינטרנט של האגף למעונות יום של משרד התמ"ת.​  

לבירורים ולשאלות בנושא הליך הרישום וקביעת דרגת התמיכה ניתן לפנות למוקד הטלפוני:  2969* או 12222-969. 

מענה אנושי של נציג שירות בעברית, ערבית, רוסית או אמהרית: 

ימים א'-ה', בשעות 16:00-08:00. 

בשאר הימים והשעות פועל מענה קולי ממוחשב.