28  יולי   2019
אופג'וב סדנה יומית

תל אביב  |  09:00   בתשלום

24  יולי   2019
הרצאה לתלמידי מד"ח

תל אביב  |  17:00   ללא תשלום

27  מאי   2019
הרצאה - קריירה בניהול וכלכלה

תל אביב  |  17:30   ללא תשלום