מקצועיות ועדכניות

מקצועיות ועדכניות

המחלקה להערכה חותרת לשיפור מתמיד של כלֵי ההערכה, מתודולוגיות המחקר, והתוצרים שהיא מפיקה.

אובייקטיביות

אובייקטיביות

המחלקה להערכה כפופה ישירות לנשיאת האוניברסיטה הפתוחה. משום כך נוצרת אי-תלות ביחידות השונות, והדבר מאפשר לה להיות אובייקטיבית בעת ביצוע תהליכי המחקר הפנים-ארגוני.

יישומיות הממצאים

יישומיות הממצאים

המחלקה להערכה שואפת להוציא מתחת ידיה תוצרים עם השלכות יישומיות שיוכלו לקדם החלטות.

שיתוף הממצאים

שיתוף הממצאים

המחלקה להערכה משתפת את ממצאיה ותובנותיה עם קבוצות רחבות באוניברסיטה.

שיתופי פעולה

שיתופי פעולה

עבודת המחלקה להערכה מתבצעת תוך שיתוף פעולה הדוק עם יחידות הפנים השונות בתוך האוניברסיטה, והיא שואפת ליצור שיתופי פעולה עם גופים חיצוניים, במידת האפשר.