שם הקרן

תחום מחקר

תאריך הגשה

 IIASA, תוכנית יעודית לחוקרים מישראל

Life Sciences,Natural Sciences,Social Sciences,Exact Sciences

13/04/2020

שלום רב,
אנא ראו פרסום של ה-IIASA – international institute for applied systems analysis   בנוגע לתוכנית יעודית לחוקרים מישראל,
ובה אפשרויות לחוקרים צעירים ליציאה לפוסט דוק במגוון וריאציות, כפי שמופיע בקישור להלן:
 
 
התפקידים הם (כל הסכומים פטורים ממס):

פוסט-דוק: מלגה מלאה לשנה (39,000 אירו לכל התקופה + כרטיס טיסה + 50% מימון שכר לימוד לילדים בחינוך פרטי)


Professorial joint appointment – Professor / Full Professor – מימון לעד 3 חודשים לשכר והוצאות (5,125 אירו לחודש ועד שלוש טיסות)

 

Professorial shared appointment – Assistant / Associate Professor – מימון לעד 3 חודשים לשכר והוצאות (3,843 אירו לחודש ועד שלוש טיסות)

 

 Visiting Scholar (Sabbatical) – מימון הוצאות מחיה לתקופה של חודש עד שנה (1,500 אירו לחודש).

 
נושאי מיקוד רלבנטיים לאופציות ההשתלבות הללו הם הבאים:
אנרגיה, איכות אוויר, דמוגרפיה, מים, מדע המדינה ונוספים
 
מועד אחרון להגשת מועמדות  13.4.2020.
 

צוות רשות המחקר עומד לרשותכם.  לסיוע ומידע נוסף אנו פנו אל:
מדעים מדויקים – שחר, 09-7781133, shaharl@openu.ac.il
מדעי החברה – גלית, 09-7781538, galitsh@openu.ac.il
 

|  אתר הקרן 

שלום רב,
מצ"ב קול קורא של קרן מאל"ו (המרכז הארצי לבחינות והערכה) למענק מחקר לשנת 2020
הקול הקורא נוגע למגוון נושאי מדידה, כפי שמפורט בו.

אנא שימו לב גם לתקנון הקרן, וטופס הגשת הבקשה המופיע בקישור המצ"ב
https://www.nite.org.il/research-and-publications/nite-research-fund/

תאריך אחרון להגשה 30.4.2020

צוות רשות המחקר עומד לרשותכם.  לסיוע ומידע נוסף אנו פנו אל:
מדעים מדויקים – שחר, 09-7781133, shaharl@openu.ac.il
מדעי החברה – גלית, 09-7781538, galitsh@openu.ac.il


בשאלות מקצועיות נוספות ניתן לפנות גם אל:
ענת אבישי, מזכירת הקרן, בדוא"ל anatav@nite.org.il

|  אתר הקרן 

שלום רב,
משרד המדע והטכנולוגיה פרסם קול קורא להגשת הצעות מחקר במסגרת שיתוף פעולה ישראל-צרפת לשנת 2021. Research Program "Maïmonide-Israel"
 
הנושאים המרכזיים בקול קורא זה הם הבאים:
1. New methods and approaches for mental health disorders diagnosis
2. Development of new algorithms for artificial intelligence
 
להלן הרחבה לגבי כל אחד מהנושאים:
1.    New methods and approaches for mental health disorders diagnosis
According to the World Health Organization, mental disorders comprise a broad range of problems, with different symptoms. However, they are generally characterized by some combination of abnormal thoughts, emotions, behavior, and relationships with others. Examples are depression, bipolar disorder, schizophrenia, and other psychoses, dementia, and developmental disorders including autism. As correct diagnosis is a major factor for effective treatment, joint proposals should address the development of new methods and approaches for mental health disorders diagnosis.
 
2.    Development of new algorithms for artificial intelligence
The No Free Lunch Theorem in Artificial Intelligence states that there is no one algorithm that can be the best to solve any kind of problems. It is especially relevant for supervised learning. For example, neural networks are not always better than decision trees or vice versa. As a result, it is necessary to try different algorithms, taking into account the size and structure of the data set, to determine which one is the best to solve a specific problem. Therefore, innovations in the architecture of algorithms used for artificial intelligence could enable new applications and impacts to the most crucial contemporary issues.
 
 
 
לתשומת ליבכם, מעבר להקמת צוות משותף של חוקרים ישראליים וצרפתיים, מושם דגש חיובי מאד גם על אפשרות שיתוף גורמים מהתעשייה במחקר.
 
מועד אחרון להגשת ההצעות:
ההצעות יוגשו למשרד באמצעות המערכת המקוונת (תושק ע"י משרד המדע במהלך פברואר) לא יאוחר מתאריך 11.5.2020
 
הערה: נכון למועד פרסום קול קורא זה לא קיים תקציב לביצוע ההתקשרות לביצוע הפעילות, לא תבוצע כל פעילות בעניין הנ"ל לפני חתימה על הסכם התקשרות עם המשרד ע"י מורשה החתימה.
 
בשאלות מקצועיות ניתן לפנות אל הבאים:
בנושאי בריאות הנפש:
ד"ר שרון יגור-קרול, מנהלת תחום מדעי הרפואה – טלפון: 02-5411862, דוא"ל: SharonYK@most.gov.il
בנושאי אלגוריתמים לAI:
ד"ר פאדיל סליח – מנהל החטיבה ליישומי מתמטיקה ופיזיקה – טלפון: 02-5411816, דוא"ל: Fadils@most.gov.il
 
צוות רשות המחקר עומד לרשותכם.  לסיוע ומידע נוסף אנו פנו אל:
מדעים מדויקים – שחר, 09-7781133, shaharl@openu.ac.il
מדעי החברה – גלית, 09-7781538, galitsh@openu.ac.il
 
 
 
 

|  אתר הקרן 

שלום רב,

במסגרת רשות המחקר האירופאית  (2020) ERA-HDHL פורסם קול קורא
למחקרים משותפים (Joint Transnational Research Proposals) עם חוקרים ממדינות אירופה בנושא:
Development of targeted nutrition for prevention of undernutrition for older adults (PREVNUT)

להלן קישור לקול הקורא:
https://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/call-activities/calls/98-calls-site-restyling/583-era-hdhl-2020

לידיעה:
11 מדינות וארבעה עשר ארגוני מימון משתתפים בקול קורא, כאשר יש לכלול בהצעה 3 שותפים, לפחות, מ -3 מדינות שונות.

מצ"ב דוגמא להסכם התקשרות ונהלי עבודה.


תאריך מעודכן להגשת קדם-הצעות: 12.5.2020
ההגשה מתבצעת ישירות אל רשות המחקר האירופאית

למידע מקצועי נוסף:
ד"ר שרון יגור-קרול, מנהלת תחום מדעי הרפואה, דוא"ל: sharonyk@most.gov.il


צוות רשות המחקר עומד לרשותכם. 

לסיוע ומידע נוסף אנא פנו:

אחראית תחום מדעים מדויקים שחר, 09-7781133, shaharl@openu.ac.il


|  אתר הקרן