איתור מימון חיצוני - קולות קוראים

שם הקרן

תחום מחקר

תאריך הגשה

שלום רב,

משרד המדע והטכנולוגיה פרסם קול קורא למתן מלגות אקדמיה-מגזר עסקי לקידום נשים במדע וטכנולוגיה לתלמידות תואר שני ושלישי ולמשתלמות לפוסט-דוקטורט ע"ש גולדה מאיר לשנת הלימודים תש"פ.


המשרד מרחיב בשנה זו את תכנית המלגות לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה, תוך שימת דגש על קשר בין אקדמיה למגזר העסקי.

במסגרת תכנית זו יוענקו מלגות לסטודנטיות לתואר שני ושלישי ולמשתלמות לפוסט דוקטורט.
מטרת התכנית היא הגדלת מספר הנשים המצטיינות המגשימות את הפוטנציאל שלהן לתפקיד בכיר בתעשייה ובעולם העסקי.


מצ"ב הקול הקורא, דוגמאות לטופס הגשה והצהרת כוונות של המנחים וכן נהלי העבודה:

ראו הקול הקורא והמסמכים הנלווים גם באתר משרד המדע והטכנולוגיה.


מועד אחרון להגשת ההצעות עד לתאריך 29.7.2019 לכתובת הדוא"ל: womenindustry@most.gov.il


במידה והנכם מעוניינים להגיש הצעת מחקר במסגרת קול קורא זה, אנא פנו אל רשות המחקר לפני נקיטת כל פעולה בנושא.

צוות רשות המחקר ישמח לסייע בכל הנדרש.

|  אתר הקרן