איתור מימון חיצוני - קולות קוראים

שם הקרן

תחום מחקר

תאריך הגשה

שלום רב,
משרד המדע והטכנולוגיה פרסם קול קורא להגשת הצעות למעבדות משותפות במסגרת שיתוף הפעולה עם איטליה לשנת 2020

המיקוד בקול קורא זה הוא בנושא:
Precision Agriculture

לתשומת ליבכם: הדגש הינו על הקמת מעבדה משותפת לצוות ישראלי איטלקי, שכבר עובד כצוות משותף, ויכול להוכיח עבודת מחקר ופרסומים משותפים.

מצ"ב:


מועד אחרון להגשת ההצעות 16.9.2019 לכתובת: italy@most.gov.il


הערה: נכון למועד פרסום קולות קוראים אלו לא קיים תקציב לביצוע ההתקשרות לביצוע הפעילות, לא תבוצע כל פעילות בעניין הנ"ל לפני חתימה על הסכם התקשרות עם המשרד ע"י מורשה החתימה.

במידה והנכם מעוניינים להגיש הצעת מחקר במסגרת קול קורא זה, אנא פנו אל רשות המחקר לפני נקיטת כל פעולה בנושא.

צוות רשות המחקר ישמח לסייע בכל הנדרש.

|  אתר הקרן