שם הקרן

תחום מחקר

תאריך הגשה

ראו להלן את הקול הקורא השלישי של רשות לחדשנות יחד עם קרן בארד בשיתוף חוקרים ישראלים ואמריקאים למחקרי מו"פ בתחום המזון ותזונה. הקול הקורא כולל שלושה נושאים עיקריים: שיפור מזון ותזונה, הגדלת מגוון מקורות המזון וזמינות המזון לשימוש וצריכה בריאה - ראו הרחבה בק"ק.
שימו לב שהק"ק התחדש ברשימת פרויקטים חדשה לשנת 2024 של מחקרים של חוקרים אמריקאים.

הגשות אפשריות לק"ק זה הן לתוכניות מחקר יישומי באקדמיה בליווי תאגיד ומסחור ידע.

תאריכי הגשה:

הגשה מקדמית לבארד : 16/6/2024 (על המגישים להיות בקשר עם מר' חיים קץ מקרן בארד - פרטיו מופיעים בק"ק). 
הגשה מלאה: מי מכם שאושרה הצעתו המקדמית (קיבל הודעה מקרן בארד) יוכל להגיש הצעות מלאות לרשות החדשנות עד 11/9/2024.
 
תשובות וועדה תשלחנה בתחילת דצמבר 2024.
 
רשות החדשנות תעדכן בהמשך לגבי יום עיון שתערוך בין אקדמיה לתעשיית המזון על מנת לאפשר חיבורים.


צוות רשות המחקר עומד לרשותכם ולרשותכן.  
למידע וסיוע בהגשה פנו אל איריס, 09-7781133, iristal@openu.ac.il

|  אתר הקרן 

רשות החדשנות בשיתוף עם קרן בארד פרסם קול קורא להגשת בקשות סיוע עבור תכניות מו”פ לחוקרים באקדמיה בישראל ובארה”ב ולחברות תעשייתיות המעוניינות למסחר ידע מהאקדמיה בנושאי מזון ותזונה.
הקול הקורא רלבנטי למחקר יישומי באקדמיה (TRL3-4) ולמסחור ידע משותף לארץ ומחול (TRL4-6).
לתשומת לבכם, אירוע נטוורק בין אקדמיה לתעשייה במטרה ליצור פרויקטים משותפים לטובת הגשה. האירוע במרכז נטר במקווה ישראל ב-5/3/2024 בין השעות 16-19.

The program will grant funding for joint research conducted by a consortium of Israeli and American scientists in authorized research centers (investigators) working with an Israeli company that aims to develop innovative food and nutrition technologies.

Priority areas:

Improving Food and Nutrition
Increasing the variety and availability of food
Supporting healthy consumption
Award duration: 2 years
Award amount: Varies with targeted IIA tract.
צוות רשות המחקר עומד לרשותכם ולרשותכן.  
למידע נוסף פנו אל דינה, 09-7783306, dinagal@openu.ac.il 
לסיוע בהגשה פנו אל איריס, 09-7781133, iristal@openu.ac.il

 הגשת בקשה  |  אתר הקרן 

מוזמנות הצעות למחקרים שיתרמו לתהליכי קבלת החלטות ולקביעת מדיניות בתחומים הבאים:
מדיניות בריאות
ארגון שירותי הבריאות
כלכלת בריאות
איכות שירותי הבריאות
השנה ניתנה עדיפות לנושאים:
מערך השיקום הפיזי בישראל
עיצוב ופיתוח תחום בריאות הנפש
צמצום פערי בריאות בין מרכז לפריפריה
בנושאים אלה תינתן עדיפות למחקרים בעלי פוטנציאל למדיניות בת יישום ולתוכניות מעשיות שניתן לאמצן.


צוות רשות המחקר עומד לרשותכם ולרשותכן.  
למידע וסיוע בהגשה:
בתחום מדעי הרוח והחברה פנו אל גלית, 09-7781538, galitsh@openu.ac.il
בתחום המדעים המדויקים פנו אל איריס, 09-7781133, iristal@openu.ac.il


|  אתר הקרן 

REQUEST FOR APPLICATIONS FOR RESEARCH ON GAMBLING INDUSTRY EMPLOYEES

Budget: 75,000$ per year for 2 year project

|  אתר הקרן 

 Cure Parkinson’s Trust

Life Sciences

24/06/2024

Quarterly Research Grant Funding Programme
This programme primarily funds preclinical and clinical research focused on slowing, stopping, or reversing Parkinson’s. We do not fund research which is directed at symptomatic relief.

Budget: 250,000£ total for 1-3 year project

|  אתר הקרן 

This compe��ve grant program seeks to support independent medical education 
activities focused on the evolving treatment landscape for patents with ER+/HER2- mBC.

Applicants are encouraged to identify and address the educational needs of healthcare 
professionals related to novel treatments in the evolving clinical landscape of ER+/HER2- mBC. 
Proposed educational activities should focus on increasing the understanding of  emerging mechanisms of action (MOA) of novel agents – particularly in the post-CDK4/6 inhibitor(s) setting

|  אתר הקרן 

להלן את הקול הקורא המצורף בנושא "חומרים אנרגטיים" לקידום התשתית המדעית/מחקרית בתחום החומרים האנרגטיים.
תאריך הגשה: הצעה מקדמית: 27.6.24 בשעה 12:00 (הצעה מלאה חודש אחרי אישור ההצעה המקדמית)
תקציב: 100,000-150,000 ₪ לכל תקופת המחקר (12-18 חודשים).
 
צוות רשות המחקר עומד לרשותכם ולרשותכן.  
למידע נוסף וסיוע בהגשה פנו אל איריס, 09-7781133, iristal@openu.ac.il

|  אתר הקרן  |  הנחיות להגשת הבקשה 

קרן המחקרים בתחומי הביטוח הסוציאלי והרווחה : National Insurance Institute of Israel Research Grants 

Budget: 200,000 NIS (in unusual cases up to 400,000 NIS) 

|  אתר הקרן 

 Radala Foundation

Life Sciences

30/06/2024

ADVANCED RESEARCH GRANTS IN ALS

Budget: 200,000 CHF total for 2 year project

|  אתר הקרן 

קול קורא למחקרים במקצועות הבריאות- פיזיותרפיה, קלינאות תקשורת וריפוי בעיסוק.

קול קורא זה מפורסם מטעם מנהל תכנון אסטרטגי כלכלי, חטיבת הרפואה ולשכת המדען הראשי של משרד הבריאות במסגרת התכנית "ניצנים למקצועות הבריאות".

שימו לב כי ישנם שני מסלולי הגשה וכי מועד ההגשה 30.6.24.

במסגרת הקול הקורא להגשת מועמדות לתכנית "ניצנים למקצועות הבריאות" לשנת 2024 - הצעות מחקר בתחומי הפיזיותרפיה, קלינאות תקשורת וריפוי בעיסוק
הרינו להזכיר כי יש להירשם למפגש חשיפה בזום אשר יתקיים בתאריך 30.5.24 בשעה 10:00 .

קישור להרשמה:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DcnkiZzj20miqu634Cx3hszlbxbyDGhDlHd_0v31QB1UMTgyVUJJMEtINFBKUDJFRUszUVhXV0gxQy4u�


צוות רשות המחקר עומד לרשותכם ולרשותכן.  
למידע נוסף וסיוע בהגשה פנו אל איריס, 09-7781133, iristal@openu.ac.il


|  אתר הקרן