שם הקרן

תחום מחקר

תאריך הגשה

 משרד המדע - פתיחת מעבדות JRC וקולות קוראים

Life Sciences,Natural Sciences,Social Sciences,Exact Sciences

31/01/2020

שלום רב,
הרינו להביא לידיעתכם מידע בנוגע לקולות קוראים שפרסם ה – JRC, במסגרת Open access to JRC Research Infrastructures.
מרכז המו"פ המשותף האירופאי JRC-Joint Research Center עוסק במחקר ופיתוח מדעי וטכנולוגי במטרה לתת ביסוס מדעי ובלתי תלוי להמלצות המדיניות של נציבות האיחוד האירופאי, בתחומים שונים, הניתנות במטרה לקדם את החברה באירופה.

לאחרונה הוחלט ב – JRC לאפשר גישה למעבדות ותשתיות המחקר של הארגון לחוקרים שאינם משוייכים אליו (Open access to JRC Research Infrastructures)
הגישה תינתן לגופים ממדינות החברות באיחוד האירופאי ומ - Associated Countries וביניהן ישראל. מספר התשתיות להן יינתן גישה מתוכנן לגדול עם הזמן.
לאחרונה פורסם סבב נוסף של מספר קולות קוראים המאפשרים לחוקרים מהאקדמיה ומהתעשייה לעשות שימוש בתשתיות ובמעבדות במועדים שנקבעו על ידי ה – JRC.

ניתן למצוא מידע על האפשרויות וקהל היעד, אקדמיה/תעשייה במצגת בקישור זה ובקישור לקולות הקוראים המצורף.

לתשומת ליבכם: ברוב המקרים השימוש בתשתיות הוא ללא עלות (פרט לעלויות תפעול מינימליות הכרחיות המשתנות מתשתית לתשתית, לדוגמא חומרים מתכלים).
 
מצ"ב קישור לקולות הקוראים https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access
הקולות הרלוונטיים הם: Relevance-driven access
היכולת להשתמש במעבדה היא בהתאם לרלוונטיות
 
התחומים הרלבנטיים למעבדות ולתשתיות עבור חוקרים מישראל הם הבאים:
• chemistry;
• biosciences/life sciences;
• physical sciences;
• ICT;
• Foresight

 

מועד אחרון להגשה 31.1.2020
 
בכל סיוע נדרש אנא פנו אל:
שחר – אחראית תחום מדעים מדויקים
גלית – אחראית תחום מדעי החברה
מיקה – אחראית איחוד אירופי
 

|  אתר הקרן 

 CHIST-ERA באמצעות הרשות לחדשנות

Exact Sciences,Social Sciences

14/02/2020

שלום רב,
מצ"ב קישור לקול קורא רב לאומי בתוכנית CHIST-ERA המתמקד הפעם ב-2 הנושאים המצורפים:
 
1. Explainable Machine Learning-based Artificial Intelligence
ההסבר להחלטות שהתקבלו על ידי מערכות בעלות בינה מלאכותית (AI) נתפש כחיוני לאמון וקבלה חברתית של אותן מערכות . מטרת פרויקטיי המו"פ היא לפתח יכולת מתן "הסברים" למערכות מיחשוב מבוססות AI תוך שילוב יכולות של Machine Learning.
 
2. Novel Computational Approaches for Environmental Sustainability
לאור החשיבות שבלמידת שינויים סביבתיים, חשוב שמדענים יבינו וייצרו מודלים של סביבה, כך שיוכלו להבין ולחזות שינויים צפויים. מטרת פרוייקטי המו"פ היא לפתח מודלים סביבתיים ממוחשבים אינטגרטיביים, דינמיים ומותאמים לשינוים בזמן אמת, ולהפחית את כוח החישוביות שמושקע בכך, כדי לשפרם ולאפשר חיזוי טוב יותר לעתידו של כדה"א.
 
מהו CHIST-ERA
CHIST-ERA is a consortium of research funding organizations in Europe and beyond supporting use-inspired basic research in Information and Communication Technologies (ICT) or at the interface between ICT and other domains. The CHIST-ERA consortium is itself supported by the European Union’s Future & Emerging Technologies (FET) program. CHIST-ERA promotes novel and multidisciplinary research with the potential to lead to significant technology breakthroughs in the long term. The funding organizations jointly support high risk and high impact research projects selected in the framework of CHIST-ERA, in order to reinforce European capabilities in promising emerging topics.
 
את ישראל, מייצגת בקול הקורא הנ"ל, הרשות לחדשנות.
בלשונית זו מידע על תנאי המימון וההגשה בעברית, במסגרת הקול הקורא
 
מועד אחרון להגשת הצעה ראשונית 14.2.20
 
צוות רשות המחקר עומד לרשותכם.  לסיוע ומידע נוסף אנו פנו אל:
מדעים מדויקים – שחר, 09-7781133, shaharl@openu.ac.il
מדעי החברה – גלית, 09-7781538, galitsh@openu.ac.il
האיחוד האירופי – מיקה, 09-7783306, mikamor@openu.ac.il
 

|  אתר הקרן 

שלום רב,
הועדה הישראלית לעידוד לימודי פסיכומטריקה פרסמה קול קורא למלגת מחייה לפוסט-דוקטורט בפסיכומטריקה במוסדות לימודים בחו"ל.
הקול הקורא רלבנטי לדוקטורנטים בשנת לימודיהם האחרונה, או לבוגרי תואר שלישי, מה-5 שנים האחרונות.

הקול הקורא מצורף תחת לשונית אתר הקרן בתחתית החלון.

הקול הקורא מכוון לתחומים הבאים:
חינוך, פסיכולוגיה, סטטיסטיקה, כלכלה, מדעי המחשב ודומיהם

תאריך אחרון להגשת מועמדות 15.2.20 לכתובת ICAP@nite.org.il


צוות רשות המחקר עומד לרשותכם.  לסיוע ומידע נוסף אנו פנו אל:
מדעים מדויקים – שחר, 09-7781133, shaharl@openu.ac.il
מדעי החברה – גלית, 09-7781538, galitsh@openu.ac.il


|  אתר הקרן 

 קרן פזי קול קורא להשתלמויות 2020

Natural Sciences,Exact Sciences

01/03/2020

מצ"ב קול קורא לשנת 2020 של קרן פזי (קרן המחקר של הועדה לאנרגיה אטומית ו-ות"ת) עבור מענקים להשתלמויות

הקול הקורא מתייחס לתחומים:
פיסיקה, כימיה, מתמטיקה, מדעי המחשב ומקצועות ההנדסה

מועד אחרון להגשת תיקי מועמדים: 1.3.20


לסיוע ומידע נוסף – אנא פנו אל שחר, אחראית תחום מדעים מדויקים

בטלפון 09-7781133 או בדוא"ל: shaharl@openu.ac.il

|  אתר הקרן 

שלום רב,
משרד המדע והטכנולוגיה פרסם קול קורא במסגרת שיתוף פעולה ישראל-גרמניה בתחום: טכנולוגיות מים לשנת 2020

תחת הנושאים הבאים:
Water technology to reduce the CO2-Footprint of the water sector

Water technology to adapt to major impacts of climate change
 Economical optimization in the water sector

הקול הקורא מחייב שת"פ של חוקרים ישראליים וגרמניים בצוות המחקר, ומאפשר אף צירוף חוקרים נוספים ממדינות שכנות (אנא ראו סעיף 3 ו-4 בקול הקורא)
בנוסף לתשומת ליבכם קיימת אפשרות להגשת בקשה למימון נסיעה אחת לגרמניה לתיאום העבודה המשותפת בגובה 1,500 אירו

מצ"ב הקול הקורא, טופס הגשה, דוגמא להסכם התקשרות וכן נהלי העבודה.

מועד אחרון להגשת ההצעות עד לתאריך 30.3.20 לכתובת: Germany@most.gov.il

ניתן לפנות בשאלות מקצועיות אל ד"ר משה בן ששון בטלפון 02-5411134 או בדוא"ל: moshebs@most.gov.il

הערה: נכון למועד פרסום קול קורא זה לא קיים תקציב לביצוע ההתקשרות לביצוע הפעילות, לא תבוצע כל פעילות בעניין הנ"ל לפני חתימה על הסכם התקשרות עם המשרד ע"י מורשה החתימה.

צוות רשות המחקר עומד לרשותכם.  לסיוע ומידע נוסף אנו פנו אל:
מדעים מדויקים – שחר, 09-7781133, shaharl@openu.ac.il
מדעי החברה – גלית, 09-7781538, galitsh@openu.ac.il

|  אתר הקרן