שם הקרן

תחום מחקר

תאריך הגשה

שלום רב,
 
אנו שמחים להודיע על פתיחת מחזור ההגשות תשפ"ב.
לפרטים מלאים ולשינויים העיקריים אנא ראו המסמך המצורף תחת הנחיות להגשת בקשה.
 
להזכירכם, יש להקפיד על תהליך ההגשה:

ההגשה תהיה אך ורק באמצעות מערכת ISF online.

לשם כך על החוקרים לבצע אימות פרטים ולבחור סיסמא. 
אימות הפרטים ופתיחת חשבון משתמש אינם הרשמה להגשת בקשה
 
להזכירכם, ישנה הפרדה בין המועד האחרון להרשמה לבין המועד האחרון להגשת בקשות לקרן.
המועד האחרון להגשה לקרן מתייחס למועד שבו הושלמה ההגשה במלואה ובכלל זה, אישור רשות המחקר.
 
מועדי ההרשמה והגשה נקבעו לשעה 13:00 בצהריים.

מועד ההגשה לרשות המחקר בכל הנוגע למענקי מחקר אישיים - 21.11.2020

מועד ההגשה ע"י רשות המחקר לקרן, בכל הנוגע למענקי מחקר אישיים - 29.11.2020
 
יש לקרוא בעיון את ההנחיות להגשה (מצורפות) טרם ביצוע ההרשמה להגשת בקשה ולפעול על פיהן.

 

להלן רשימת המענקים השונים ומועדי ההרשמה במערכת וההגשה לקרן:

המסלול                      מועד אחרון להרשמה       מועד אחרון להגשה

מענקי מחקר אישיים           03/11/2020              29/11/2020
סדנאות מחקר                  22/11/2020              6/12/2020
ציוד סגל חדש                  22/11/2020              6/12/2020
רופא חוקר                      22/11/2020              6/12/2020
ציוד "אמצע הדרך"            22/11/2020              6/12/2020

צוות רשות המחקר עומד לרשותכם.  לסיוע ומידע נוסף אנו פנו אל:
מדעים מדויקים – שחר, 09-7781133, shaharl@openu.ac.il
מדעי החברה – גלית, 09-7781538, galitsh@openu.ac.il

מדעי הרוח - מיקה, 09-7783306, mikamor@openu.ac.il

 

|  אתר הקרן  |  הנחיות להגשת הבקשה 

 BSF - עדכוני מידע ותאריכים למגוון קולות קוראים מהקרן

Life Sciences,Natural Sciences,Social Sciences,Exact Sciences

09/12/2020

שלום רב,
אנא ראו ההודעה המצ"ב מטעם קרן BSF בנוגע לתוכניות המימון השונות:

לתשומת ליבכם הדגשים הבאים:
• קיימים 2 מסלולי מימון נוספים במקביל למסלולים הקבועים הקיימים:
RAPID – מסלול קצר של מימון ל-12 חודשים, נועד לאפשר תגובה מהירה מה-NSF ובעיקר משמש עכשיו לתמוך בעבודה הנוגעת ל-COVID-19
EAGER – מסלול של עד 2 שנות מימון לתמיכה ב-high risk-high gain research, רלבנטי למה שמתייחסים אליו כ-transformative research
• הגשה למסלול הרגיל למענקי מחקר של ה-BSF - מועד פתיחה: 1.9.20, מועד אחרון להגשה: 9.12.20
• בהמשך ההודעה מגוון רחב של קולות קוראים יחודיים לתחומים שונים במסגרת NSF-BSF

צוות רשות המחקר עומד לרשותכם. לסיוע ומידע נוסף אנו פנו אל:
מדעים מדויקים – שחר, 09-7781133, shaharl@openu.ac.il
מדעי החברה – גלית, 09-7781538, galitsh@openu.ac.il

 

 

Dear Colleague,
This is a periodical reminder of the existing opportunities in the NSF-BSF joint funding programs, with the known dates of the next submission deadlines.
We would also like to bring to your attention two new CALLS that we uploaded to our website, RAPID and EAGER. Both are not new programs but rather parallel funding mechanisms to the conventional mechanism that can be usually applied to in all areas of research. RAPID is a mechanism for one year support with a quick response by the NSF. It is mostly used currently to support VOVID-19 related work. EAGER is a mechanism for up to two years of support for high risk - high gain research, which is usually referred to as “Transformative Research”. We have added them as separate CALLS, even though they are actually also part of the regular CALLS, in order to increase their visibility, and encourage their use. For more information about this opportunity check our website: here
 
Please be reminded that the BSF allows to submit concurrently to both the regular program, as well as to the NSF-BSF programs, including the same research program. However, if the submissions are similar, or significantly overlap, only the NSF-BSF program will be funded.  Also, the BSF allows the submission of up to 2 NSF-BSF applications concurrently, as long as one of them is to a program with no deadline.
 
The following is a list of the deadlines in the BSF and NSF-BSF programs in the coming months:
 
 BSF Regular Research Grants Program. Deadline for applications is November 18, 2020. The website opened on September 1, 2020. The regulations can be found here.
 
BSF program Prof. Rahamimoff Travel Grants for Young Scientists program. Dates are not known yet, but are likely to be no earlier than Nov. 2020. Call for Proposals can be found here.
 
 
These NSF-BSF programs have the following deadlines:
 
Directorate of Mathematical and Physical Sciences:
 
• NSF-BSF program in Mathematical Biology. Deadline for application by the U.S. partner to the NSF is September 8, 2020 and by the Israeli partner to the BSF is September 14, 2020. Call for Proposals can be found here
 
• NSF-BSF program in Combinatorics; Foundations. Deadline for application by the U.S. partner to the NSF is September 22, 2020 and by the Israeli partner to the BSF is September 29, 2020. Call for Proposals can be found here
 
• NSF-BSF program in Probability. Deadline for application by the U.S. partner to the NSF is September 25, 2020 and by the Israeli partner to the BSF is October 1, 2020. Call for Proposals can be found here
 
• NSF-BSF program in Analysis. Deadline for application by the U.S. partner to the NSF is September 30, 2020 and by the Israeli partner to the BSF is October 11, 2020.  Call for Proposals can be found here
 
• NSF-BSF program in Algebra and Number Theory. Deadline for application by the U.S. partner to the NSF is October 9, 2020 and by the Israeli partner to the BSF is October 15, 2020. Call for Proposals can be found here
 
• NSF-BSF program in Materials. Deadline for application by the U.S. partner to the NSF is November 2, 2020 and by the Israeli partner to the BSF is November 8, 2020.  Call for Proposals can be found here
 
• NSF-BSF program in Geometric Analysis; Topology. Deadline for application by the U.S. partner to the NSF is November 3, 2020 and by the Israeli partner to the BSF is November 9, 2020. Call for Proposals can be found here
 
• NSF-BSF program in Applied Math. Deadline for application by the U.S. partner to the NSF is November 16, 2020 and by the Israeli partner to the BSF is November 23, 2020. Call for Proposals can be found here
 
• NSF-BSF program in Astronomy and Astrophysics. Deadline for application by the U.S. partner to the NSF is November 16, 2020 and by the Israeli partner to the BSF is November 23, 2020. Call for Proposals can be found here
 
• NSF-BSF program in Atomic Molecular and Optical Physics – Experiment and Theory; Gravitational Physics – Experiment and Theory; Integrative Activities in Physics; LIGO Research Support. Deadline for application by the U.S. partner to the NSF is November 25, 2020 and by the Israeli partner to the BSF is December 1, 2020. Call for Proposals can be found here
• NSF-BSF program in Nuclear Physics – Experiment and Theory; Elementary Particle Physics – Experiment; Particle Astrophysics – Experiment; Computational Physics. Deadline for application by the U.S. partner to the NSF is December 1, 2020 and by the Israeli partner to the BSF is December 7, 2020.  call for proposals can be found here
 
• NSF-BSF program in Computational Mathematics. Deadline for application by the U.S. partner to the NSF is December 1, 2020 and by the Israeli partner to the BSF is December 7, 2020. Call for Proposals can be found here
 
• NSF-BSF program in Elementary Particle Physics – Theory; Particle Astrophysics and Cosmology – Theory; Physics of Living Systems; Quantum Information Science. Deadline for application by the U.S. partner to the NSF is December 9, 2020 and by the Israeli partner to the BSF is December 14, 2020. Call for Proposals can be found here.
 
• NSF-BSF program in Statistics. Deadline for application by the U.S. partner to the NSF is December 15, 2020 and by the Israeli partner to the BSF is December 21, 2020. Call for Proposals can be found here
 
Directorate of Computer and Information Science and Engineering:
• NSF-BSF program in Computing and Communication Foundations. Deadline for application by the U.S. partner to the NSF is November 12, 2020 and by the Israeli partner to the BSF is November 18, 2020. Call for Proposals can be found here.
 
• NSF-BSF program in Computer and Network Systems. Deadline for application by the U.S. partner to the NSF is November 12, 2020 and by the Israeli partner to the BSF is November 18, 2020. Call for Proposals can be found here.
 
• NSF-BSF program in Information and Intelligent Systems (IIS). Deadline for application by the U.S. partner to the NSF is November 12, 2020 and by the Israeli partner to the BSF is November 18, 2020. Call for Proposals can be found here.
 
• NSF-BSF program in Computational Neuroscience. Dates are not known yet, but are likely to be no earlier than No. 2020. Call for Proposals can be found here.
 
Directorate of Geosciences:
 
• NSF-BSF programs in Marine Oceanography. Deadline for applications by the U.S. partner to the NSF is August 17, 2020 and by the Israeli Partner to the BSF is August 23, 2020. Call for proposals can be found here.
 
Directorate of Biological Sciences:
 
• NSF-BSF program in Ecology and Evolution of Infectious Diseases. Deadline for application by the U.S. partner to the NSF is November 18, 2020 and by the Israeli partner to the BSF is November 24, 2020. Call for Proposals can be found here
 
Directorate of Social, Behavioral and Economics Sciences:
 
• NSF-BSF programs in The Science of Learning and Augmented Intelligence. Deadline for applications by the U.S. partner to the NSF is July 8, 2020 and by the Israeli Partner to the BSF is July 14, 2020. Call for proposals can be found here.
 
• NSF-BSF programs in Social Psychology. Deadline for applications by the U.S. partner to the NSF is July 15, 2020 and by the Israeli Partner to the BSF is July 21, 2020. Call for proposals can be found here.