משלוח חומר לימוד

חומר הלימוד של הקורסים נשלח רק בדואר חבילות רגיל. האוניברסיטה הפתוחה לא תיענה לבקשות סטודנטים למשלוח מיוחד/מהיר של חומר הלימוד. לפיכך, סטודנטים הנרשמים ללימודים החל משבועיים לפני פתיחת הסמסטר, צריכים להביא בחשבון שחומר הלימוד שיישלח בדואר עלול להגיע באיחור ואף לאחר תחילת הסמסטר. במקרה כזה מוטלת על הסטודנטים החובה להשלים את החומר, ולא תהיה להם עילה לטענה כלפי האוניברסיטה הפתוחה, או לבקשת הקלות כלשהן.

מרכז לוגיסטי-מחסנים והפצה מטפל במשלוח חומר הלימוד לסטודנטים. יש לפנות למרכז לגבי חסר או פגם ביחידות לימוד ובערכות לימוד.
המרכז ממוקם בקריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה, דרך האוניברסיטה 1.
שעות הקבלה: בימים א-ה, 15:30-08:30, בימי ו, 11:30-08:30.
יש לתאם מראש את ההגעה, בטל': 09-7781300.
 
לבירורים בנושא משלוח ערכת הלימוד אפשר לפנות גם באמצעות מוקד הפניות והמידע, בטל': 09-7782222 או 3500*.