מלגות הצטיינות בספורט

 סטודנטים יכולים להיות מועמדים לקבלת מלגות1 הצטיינות בספורט, בתנאי שהם עומדים בדרישות אלה:
 
  • סיימו בהצלחה קורס אקדמי אחד לפחות באוניברסיטה הפתוחה עד סוף הסמסטר שבו מתקיימות התחרויות.
  • רשומים לקורס אקדמי אחד לפחות בסמסטר שבו מתקיימים הדיונים של ועדת הספורט.
  • ניצלו את כל המלגות שקיבלו בעבר.
  • הצטיינות בתחרויות ספורט אישיות ו/או קבוצתיות, על־פי קריטריונים אשר קובעת ועדת הספורט באוניברסיטה הפתוחה.

 
  1. סטודנטים עובדי האוניברסיטה הפתוחה ובני משפחתם שמקבלים מימון ללימודים יקבלו רק תעודה ללא מלגה.

שימו לב!

 לא ניתן לבקש מלגת ספורט. מלגות הספורט ניתנות לסטודנטים שהצטיינו בתחרויות הספורט, כרשום לעיל.

המלגות ניתנות בסוף כל שנת הלימודים, בשיעורים שונים בהתאם להישגים, ותקפות לשנה"ל הבאה אחריה.

 

הנחיות הרשמה באמצעות מלגה

 

לפרטים נוספים

רכז הספורט באוניברסיטה הפתוחה, דניאל רוטנברג

טלפון: 09-7781499
דוא"ל: sport@openu.ac.il