המרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה מהווה את גוף המחקר של האוניברסיטה לבחינת שילובן של טכנולוגיות חדשניות בתהליכי הוראה ולמידה במוסד. הוא פועל לעידוד מחקרים של חברי סגל האוניברסיטה, אשר ישפרו את ההבנה של תהליכי ההוראה-למידה המתרחשים בסביבות עתירות טכנולוגיה, ושל שילובן של טכנולוגיות חדשניות בהוראת קורסים באקדמיה בכלל ובאוניברסיטה הפתוחה בפרט.  במרכז המחקר חברים כחמישים חברי סגל מהמחלקות השונות באו"פ והוא תומך במחקרים, שמבצעים חבריו וסטודנטים מצטיינים לתארים גבוהים. במרכז מתקיימת פעילות אקדמית שוטפת מגוונת במתכונת של סמינרי מחקר, קבוצות לימוד משותף, ימי עיון וכנסים.

עוד על אודות המרכז