בעידודה ובהמלצתה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה והאוניברסיטאות המקיימות לימודים לתואר ראשון בארץ, אפיקי מעבר המסייעים להרחבת הנגישות לאוניברסיטאות.
 
אפיקי המעבר מאפשרים לסטודנטים שביכולתם להגיע להישגים גבוהים, להתחיל את הלימודים לתואר ראשון במסגרת הגמישה של האוניברסיטה הפתוחה, שאין בה תנאי קבלה, לעבור לאחר מכן לפקולטות שונות באוניברסיטאות האחרות, ולהתקבל אליהן על סמך ההישגים באוניברסיטה הפתוחה.
 
הקורסים שיילמדו באוניברסיטה הפתוחה יקצרו את משך הלימודים לתואר במוסד האקדמי האחר בדרך כלל בשנה לערך.
 

אפיקי המעבר לאוניברסיטאות

לוגו אוניברסיטת בר-אילן
לוגו אוניברסיטת חיפה