​בתאריכים 16.11.2021, 12.7.2022 המועצה להשכלה גבוהה עדכנה את החלטתה בנוגע לאפיקי מעבר.​
בהתאם להחלטה המעודכנת, הקבלה במסגרת אפיק מעבר מובטחת רק לעומדים בכל התנאים הבאים:
   1)    קיום כל הדרישות המוגדרות באפיק.
   2)    מי שהחל לימודיו באוניברסיטה הפתוחה לפני שנת הלימודים תשפ"ג (2023-2022) ואשר
          יתקבל ללימודים באוניברסיטה המקבלת לשנת הלימודים תשפ"ד;

          או
         מי שיש לו זכאות לתעודת בגרות (ללא תלות בציוני הבגרות).
אם אינך עומד.ת באחד או יותר מהתנאים הנ"ל – עליך לבדוק מול האוניברסיטה אליה את.ה מתכננ.ת לעבור אם תהיה מחוייב.ת בדרישות נוספות ואילו.
את החלטת המל"ג ניתן לראות במלואה כאן​.​
​​

מבוא

בעידודה ובהמלצתה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה והאוניברסיטאות המקיימות לימודים לתואר ראשון בארץ, אפיקי מעבר המסייעים להרחבת הנגישות לאוניברסיטאות.
 
האוניברסיטה הפתוחה והאוניברסיטאות בארץ, כוננו אפיקי מעבר המאפשרים לסטודנטים שביכולתם להגיע להישגים גבוהים, להתחיל את הלימודים לתואר ראשון במסגרת הגמישה של האוניברסיטה הפתוחה, שאין בה תנאי קבלה, לעבור לאחר מכן לפקולטות שונות באוניברסיטאות האחרות, ולהתקבל אליהן על סמך ההישגים באוניברסיטה הפתוחה.
 
הקורסים שיילמדו באוניברסיטה הפתוחה יקצרו את משך הלימודים לתואר במוסד האקדמי האחר בדרך כלל בשנה לערך.
 

אפיקי המעבר לאוניברסיטאות

לוגו אוניברסיטת בר-אילן
לוגו אוניברסיטת חיפה