אפיק מעבר ללימודים בפקולטה למשפטים

כינון אפיק המעבר – תמוז תשע"ו, יולי 2016
המידע באתר עודכן בתמוז תשפ"ב, יולי 2022

התחלת הלימודים: באוניברסיטה הפתוחה, החטיבה למשפט ציבורי
המשך הלימודים והשלמת התואר: באוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למשפטים

 

מבוא

בעידודה של המועצה להשכלה גבוהה, כוננו האוניברסיטה הפתוחה (‏‏להלן: האו"פ‎)‏‏ ואוניברסיטת בר-אילן, אפיק מעבר מן האוניברסיטה הפתוחה ללימודים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן (‏‏להלן: הפקולטה‎)‏.
 
הפקולטה בדקה ומצאה כי קיימת הקבלה בתוכן וברמה בין קורסים לתואר בוגר בפקולטה לבין קורסים הנלמדים במסגרת החטיבה למשפט ציבורי (‏להלן: החטיבה‎)‏ באו"פ.
 
לפיכך, מוכנה אוניברסיטת בר-אילן להתחייב לקבל ללימודים בפקולטה סטודנטים שישלימו באו"פ את הקבץ הלימודים המתאים, כפי שהוגדר במשותף על ידי שני המוסדות, כמפורט בטבלת הקבלות להלן.

פתח הכל

 טבלת הקבלות

​ ​ האוניברסיטה הפתוחה
החטיבה למשפט ציבורי 
אוניברסיטת בר-אילן
הפקולטה למשפטים
​ ​ ​
מספר​ שם הקורס ​נ"ז מספר שם ש"ס1
10812​ המשפט החוקתי של ישראל 6​ 99-2014​ משפט חוקתי​ 5​​
10790​ משפט מינהלי של ישראל 6​ מקצוע בחירה​ 6​
10835​ מבוא למשפט ויסודות המשפט2 4​ 99-101​ מבוא ללימודי משפטים​ 1​​
שניים מבין קורסי הבחירה הבאים:​ ​
​יוכרו לא יותר מאשר 12 ש"ס ע"ח מקצועות הבחירה
או ע"ח מקצועות משפט ו... לפי שיקול דעת הפקולטה​
10354 דיני עבודה 6​​ ע"ח מקצועות בחירה 6​
10724 דיני תקשורת ואתיקה עיתונאית בישראל 3​ ע"ח מקצועות בחירה 3​
10802 משפט השלטון המקומי בישראל 6​ ע"ח מקצועות בחירה 6​​
10957 רגולציה מתאוריה למעשה 6​ ע"ח מקצועות בחירה 6​


 פטורים

סטודנטים שיגיעו דרך אפיק המעבר, יקבלו פטור ממקצועות הלימוד המקבילים לקורסים שלמדו באו"פ, לפי טבלת ההקבלות. הפטורים הללו יקצרו את משך הלימודים בפקולטה עד להשלמת התואר בסמסטר אחד, כך שמשך הלימודים יהיה 3 שנים (‏6 סמסטרים‎)‏ במקום שלוש וחצי (‏שבעה סמסטרים‎)‏. פטורים על סמך קורסים של האו"פ, שאינם מופיעים בטבלת ההקבלות, יינתנו לפי שיקול דעת הפקולטה. סך כל הפטורים על סמך הקורסים של החטיבה למשפט ציבורי באו"פ יעמוד על מקסימום של 24 ש"ס

 


11 ש"ס באוניברסיטת בר-אילן שווה ל-1 נ"ז באוניברסיטה הפתוחה.
2או במספרו הקודם 10735.