הבוגרים שלנו

למידע נוסף

רחל גץ סלומון

תואר שני בלימודי תרבות

למידע נוסף

למידע נוסף

יהונתן אדירי

תואר ראשון ביחסים בינלאומיים (במהלך התיכון)

למידע נוסף

למידע נוסף

חנאן אלדדה

תואר ראשון במדעי החברה והרוח

למידע נוסף

למידע נוסף

יצחק דור שמש

תואר ראשון בחשבונאות

למידע נוסף

למידע נוסף

רונה בינחס

תואר ראשון במדעי החברה והרוח - ביה"ס לשלטון מקומי

למידע נוסף

למידע נוסף

ינון רז

תואר ראשון בפסיכולוגיה

למידע נוסף