הנחיות הרשמה לסדנאות, סמינרים ועבודות סמינריוניות  

ניתן להירשם במערכת השאילתא או באמצעות טופס הרשמה לעבודה סמינריונית החל ממועד פתיחת ההרשמה ועד יום לפני המפגש הראשון.
 
ביטול ההרשמה לעבודה סמינריונית כרוך בתשלום 326 ש"ח עד יום פתיחת הסמסטר. לאחר פתיחת הסמסטר, לא ניתן לבצע שינויים בהרשמה.