שכר הלימוד האוניברסיטאי בישראל נקבע ע"י המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) וזהה לכל אוניברסיטה מתוקצבת אחרת (כ-11,000 ₪ לשנה, וסה"כ כ-33,000 אלף ₪ לתואר שלם). באוניברסיטה הפתוחה התשלום מתבצע לכל קורס בנפרד ולא מחייב תשלום של שנה מראש.

כדי לסייע לסטודנטים ולסטודנטיות במימון שכר הלימוד, מוצעות מלגות ממקורות שונים.

ליווי אישי - גם בתהליך הגשת מלגה

בתוך כל האתגרים הניצבים בפני הסטודנט החרדי, גם הוצאה כספית של עשרות אלפי שקלים עלולה להיות מכשול בדרך אל התואר הנכסף. לכן סטודנטים וסטודנטיות מהחברה החרדית זכאים להשתתפות בשכר הלימוד ובמלגות, הן מתכניות הפועלות באוניברסיטה הפתוחה והן באמצעות קרנות שונות.

תהליך הגשת המלגה מתחיל באיתור המלגה המתאימה לפי הקריטריונים של המלגה, בדיקת הזכאות, איסוף המסמכים הנדרשים (לכל מלגה קיימות דרישות שונות, החל בתדפיסי בנק, מסמכים על מעמד אישי, תעודת שירות צבאי במידה שיש וכדומה) ומסתיים בהגשה הטפסים לפי דרישות המלגה. הבקשות נבדקות לפי הפרמטרים השונים של כל מלגה, ובהתאם לכך ניתנות התשובות לסטודנטים מבקשי המלגה.

חיים לוריא, רכז הסטודנטים החרדים באוניברסיטה הפתוחה, מסייע בין השאר גם בתהליך המלגות, החל באיתור מלגות מתאימות, ועד מילוי והגשת טפסים למלגות לפי הדרישות.

פרטי יצירת קשר עם חיים לוריא, רכז ליווי אקדמי:

דוא"ל: haredim@openu.ac.il 

טל': 09-7782170, 058-3262389

מלגות באוניברסיטה הפתוחה

באוניברסיטה הפתוחה קיימות מספר תכניות מלגות. מלגת "אלף המלגות" לדוגמה, פונה לסטודנטים החדשים. התוכנית מסייעת מדי שנה לאלף סטודנטים חדשים הנזקקים לסיוע כלכלי, ומיועדת לספק את הניצוץ שיאפשר להם להניע את דרכם אל עבר התואר. סטודנטים שעומדים בתנאי הסף זוכים לסיוע בסך 1,500 שקל לקורס הראשון במסגרת הלימודים, כאשר הצלחה בקורס תזכה אותם במלגת המשך גם בקורס הבא והצלחה נוספת – בעוד מלגה.

גם לסטודנטים ותיקים מוצעות מלגות סיוע כלכלי למימון שכר הלימוד. הבחירה במקבלי המלגות נעשית על סמך קריטריונים סוציואקונומיים כמו גיל, מצב משפחתי, הכנסות אישיות ומשפחתיות, נכויות, עבודה, התנדבות, שירות צבאי או לאומי, רכוש (רכב ודירה) וכו'. הגשת הבקשות מתקיימת בחודשים ינואר ויולי מדי שנה וכל סטודנט רשאי להגיש בקשה למלגה פעם אחת בשנה.

מסלול מלגות ייעודי נוסף באוניברסיטה הפתוחה הוא מסלול מלגות למצטיינים. פעם בשנה מכריזה האוניברסיטה הפתוחה על מצטייני נשיא/ת האוניברסיטה לאותה השנה, ומזכה אותם במלגת הצטיינות – שווי של קורס אקדמי אחד. מלגת הצטיינות נשיא/ה מוענקת אוטומטית לכל הסטודנטים והסטודנטיות שמסיימים שנת לימודים אקדמית עם ממוצע 95 ומעלה בחמישה קורסים.

מלגות וקרנות חיצוניות לסטודנטים חרדים

כדי לעודד שילוב חרדים באקדמיה, קיימים מספר גופים המעניקים מלגות וסיוע כלכלי לסטודנטים וסטודנטיות מהחברה החרדית.

קרן טנא (לשעבר ק.מ.ח.) 

קרן טנא היא קרן ממשלתית המציעה מסלולים שונים למלגות לחרדים וחרדיות, היוצאים ללימודים אקדמיים או מקצועיים לצורך פרנסתם. קבלת המלגה מותנית בפגישת ייעוץ.

פרטים על המלגה באתר קרן טנא

מלגות קרן הסיוע (מופעלות ע"י מיל-go)

קרן הסיוע מעניקה מלגה שנתית לסטודנטים ולסטודנטיות על בסיס קצב למידה ומצב סוציו-אקונומי. גובה המלגה הוא בין 5,000 ₪ ל-12,480 ₪ לכל שנת לימודים של תואר ראשון. קבלת המלגות מותנית בהגשת טופסי בקשה.

לפרטים נוספים באתר מיל-go

מלגת מפעל הפיס

חברת מפעל הפיס מציעה מענק שנתי לסטודנטים ולסטודנטיות שיתרמו את זמנם לקהילה ויתנדבו כ-130 שעות בשנה. גובה המלגה הוא כ-10,000 ₪ לשנה והגשת המועמדות מתבצעת באמצעות הרשות המקומית באזור המגורים.